XIII. setkání na téma Evropské hlavní město kultury

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se sešli v kreativním hubu KUMST Brno, abychom představili první kroky, které Brno zatím podniklo k vysněnému cíli, a tím je titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Děkujeme všem za účast, diskuzi i úžasnou atmosféru, ze které bylo jasné, že Brno CHCE být městem kultury. Pokud jste některou část nestihli, můžete se podívat na záznam.

Dopolední část programu byla zaměřená na prezentaci soutěžních týmů z opencallu na téma kandidatury Brna v soutěži Evropské hlavní město kultury (více zde: SOUTĚŽNÍ VÝZVA: Téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury)

Přišlo nám 12 skvělých nápadů, ze kterých jsme vybrali šest nejlepších a seřadili je do tematických okruhů:

– ARCHITEKTURA
– HUDBA
– „POSTIŽENI UMĚNÍM“
– OSTATNÍ

Všem účastníkům a prezentujícím moc děkujeme!
Jednotlivé prezentace si můžete prohlédnout zde.

Odpoledne proběhla prezentace a otevřená diskuze. Motivaci Brna představili zástupci města Marek Fišer (radní pro kulturu) a Kateřina Rundová (Odbor kultury MMB). Představil se i projektový tým, který kandidaturu Brna povede a trio externích zahraničních poradců.

V 16.30 jsme navázali panelovou debatou na téma přínos městu a zahraniční zkušenosti. Zahraniční experti/ky a poradci/kyně odpověděli na klíčové otázky: Proč Brno titul hlavního města kultury potřebuje? Co městu přinese do budoucna? A jaké jsou zkušenosti zahraničních měst, která titul již získala? Hosty/ky panelu byli zástupci měst Nitra a Kaunas a dva ze zahraničních poradců. Prezentaci nám distančně nahrála i zástupkyně EHMK týmu z Plovdivu.