XII. setkání na téma Kultura ve veřejném prostoru

Dvanáctý Brněnský kulturní parlament se uskutečnil 15. června v prostoru outdoor stage nezávislé kultury Error 404, která vznikla na místě bývalého minigolfu vedle divadla BuranTeatr.

Po přivítání zahájil kulturní parlament svou prezentací radní pro oblast kultury Marek Fišer.  Hned v úvodu zmínil rebranding BKP na Kultura Brno a spuštění webového portálu kultura.brno.cz, který zastřešuje i další projekty, včetně novinky Plug & Play nebo mapy Kam za kulturou, která mapuje veškerou kulturu v Brně a umožňuje nejrůznější filtrování podle typu institucí, ale například i podle bezbariérovosti.

Plug & Play, projekt avizovaný už vloni, se kvůli pandemii COVID-19 podvedlo spustit až v letošním roce. Díky tomuto projektu lze podat žádost o pořádání kulturní akce elektronicky přes jednoduchý online formulář zatím ve čtyřech městských částech. Projekt je v současné době otevřený pouze pro nekomerční komunitní akce, ale v plánu je rozšíření pro pořadatele komerčních kulturních akcí i nové lokality v dalších městských částech. Více informací o celém projektu najdete na https://plugandplay.brno.cz/.

Dalším tématem byly novinky v dotacích na rok 2022, na které byla alokovaná částka téměř 36 milionů korun. V roce 2022 bude v dotačních titulech méně nezpůsobilých nákladů, zavádí se i režijní náklady, v přípravě je videomanuál vyplňování žádosti. Ve vývoji je dotační titul na významné kulturní akce, které se zatím řeší přes individuální dotaci (Veřejné připomínkování zde). Dlouhodobé cíle v oblasti dotací jsou v první řadě nová dotační pravidla, která mají sjednotit podmínky udělování dotací napříč celým MMB. Dále pracujeme na novém dotačním serveru, který by měl dotace zpřehlednit a zjednodušit. Na základě zpětné vazby ze strany příjemců dotací je navíc v přípravě program malých investičních dotací.

Marek Fišer také upozornil na to, že 1. 6. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů, podle které bude nutné k jakékoli žádosti o dotaci doložit „výpis z evidence skutečných majitelů“. Prezentaci zakončil pozváním na letní scény a akce, které město také finančně podpořilo: Error 404, Industra Strage, Letní scéna Divadla Bolka Polívky, Letní kino Art Nová Zbrojovka, a projekt Brno živě.

Po prezentaci následovala otevřená diskuse, ve které padaly zejména dotazy na rozdělení dotací na příští rok a objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech.

Panelovou diskusi na téma „Kultura ve veřejném prostoru“, na kterou přišla řada po přestávce, moderovala Milota Sidorová. S panelistkami Veronikou Rút Fullerovou, Petrou Hlaváčkovou a Janou Janulíkovou probraly veřejný prostor jako takový, jeho přednosti i nedostatky v Brně a plány v této oblasti do budoucna. Celou debatu můžete zhlédnout ze záznamu ↓

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *