XI. online setkání

Jedenáctý Brněnský kulturní parlament proběhl kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením nestandardně v online prostoru.

První prezentace se tentokrát ujal radní pro oblast kultury Marek Fišer, který shrnul Akční plán rozvoje kultury města Brna na roky 2021 a 2022, změny v oblasti financování a zejména úspory, které je město kvůli současné nepříznivé situaci nuceno provést napříč celým brněnským kulturním rozpočtem včetně dotačních programech pro kulturu. Dále představil mezioborový projekt Sochařské Brno, který mapuje umění ve veřejném prostoru a pečuje o drobnou architekturu. Součástí projektu je i GIS mapa s více než 700 objekty drobné architektury a památkově chráněnými sochami.

Druhým prezentujícím byl Jakub Bakule z Ministerstva kultury ČR, jehož hlavním tématem byla státní Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví a její financování, realizované i ze zdrojů EU. Zmínil i Národní plán obnovy, který zahrnuje kulturu a zejména KKO.

Po skončení obou prezentací následovala diskuze s účastníky, která se poměrně rychle stočila na způsob, jakým Ministerstvo kultury financuje příspěvkové organizace mimo Prahu, a na to navázaný Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře (VKI), který se stal velkým tématem tohoto setkání.

Jednou z otázek bylo také to, jak ředitelé příspěvkových organizací města reagují na brněnský akční plán kultury a plánované projekty, nebo jaké změny můžeme očekávat v programu a plánech kulturních akcí v příštím roce ve chvíli, kdy dochází ke krácení finančních prostředků pro celou kulturní scénu. K oběma otázkám se vyjádřil radní Marek Fišer, k akčnímu plánu zmínil zejména to, že celý materiál byl ředitelům městských PO opakovaně poskytnut k pročtení a připomínkování. 

Zbytek času už byl věnován především agendě ministerstva, zejména zákonu o VKI a jeho výhodách a nevýhodách nejen pro příspěvkové organizace, ale i pro umělce na “volné noze”. Jakub Bakule zevrubně popsal úlohu Ministerstva kultury a krajů v rámci plánu obnovy, ze kterého by měly do kultury jít nezanedbatelné finanční prostředky. Dotazující zajímal také stav projektu Janáčkova kulturního centra nebo klimatické výzvy z března 2019.

Oba prezentující se shodli na tom, že kultura mnohdy nemá dostatečně silné lobby, které by jí pomohlo s prosazováním zejména finančních zájmů, a vyzvali ke spolupráci napříč celým resortem.

Video záznam setkání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *