X. kulturní parlament na téma „Kultura v době (post)pandemické“

Jménem radního města Brna pro kulturu pana Marka Fišera vás zveme na desáté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne 23. 6. 2020 od 17:00 do 19:30 hodin v Divadle Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno. Tématem setkání budou události posledních měsíců a jejich současný a budoucí vliv na kulturní a kreativní sektor.

Program

16:30 – 17:00 Registrace

17:00 – 17:15 Aktuality z kultury a nové projekty na úrovni města
Marek Fišer, radní pro oblast kultury a památkové péče statutárního města Brna

17:15 – 17:30 představení projektu Plug and Play, online nástroje pro rezervace veřejného prostoru na kulturní akce
Kryštof Trávníček, Odbor kultury MMB

17:30 – 18:00 Diskuze s publikem

18:00 – 18:20 Přestávka

18:20 – 19:30 panelová diskuze „Kultura v době (post)pandemické“

moderuje: Miroslav Maixner

panelisté:

• Zuzana Ivašková, vedoucí Oddělení kultury Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, správkyně Nadácie mesta Bratislavy.

• Petr Vídeňský: výkonný ředitel společnosti vidensky.com, pořadatel kulturních a společenských akcí, promotér, scénograf, grafik, muzikant, stagemanager.

• Tereza Jindrová, kurátorka a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kurátorka Galerie MeetFactory v Praze

od 19:30 networking v prostoru vnitřní kavárny Divadla Husa na provázku

Účast na setkání potvrďte do 22. 6. 2020 vyplněním krátkého on-line formuláře zde:  https://forms.gle/JZCSqJSGAvjj3Yhg9 V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů kontaktujte koordinační tým na adrese: kulturniparlament@brno.cz.

Zuzana Ivašková je pověřená vedením oddělení kultury Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a správkyní Nadácie mesta Bratislavy. Absolvovala studium humánní geografie zaměřené na plánování veřejných politik s prostorovými znaky a hodnocení jejich implementace. Dlouhodobě se věnuje kulturnímu plánování a managementu v kultuře, plánování a implementaci kulturních politik územní samosprávy.

V minulosti vedla Oddělení kulturního plánování Bratislavského samosprávného kraje, zodpovědné za regionální dotační schéma na podporu kultury, strategické plánování a progresivně rozvojové projekty v předmětné oblasti. Působila v oblasti konzultací komunitárních programů Evropské unie (Creative Europe Desk Slovensko, Európsky kontaktný bod) a v nevládním neziskovém sektoru jako koordinátorka a analytička (platforma Kultúrna Bratislava, iniciatíva Local Act, A4 – priestor súčasnej kultúry).

Petr Vídeňský je jedním ze zakladatelů brněnského klubu Fléda. V současnosti vede společnost Vídeňský, spol. s r.o. působící pod značkou vidensky.com, která pořádá kulturní a společenské akce typu hudební festivaly, koncerty, korporátní akce, módní přehlídky, výstavy a další, s důrazem na celkové, tedy i scénografické/grafické provedení. vidensky.com zároveň tvoří názvy a loga spolu s jejich grafickým provedením a také čas od času zabrousí do scénografické práce televizních pořadů či koncertů. Aktuálně stojí za projekty: Stand-up jako Brno, Jakubák, Česká televize – pořad Alenka v říši Gifů a Vaňkovka Fest.

Tereza Jindrová vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na VŠUP. Pracuje jako kurátorka a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého a jako kurátorka Galerie MeetFactory v Praze. V minulosti působila jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a jako výtvarná redaktorka časopisu A2. Dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV a s ČRo Vltava. Roku 2012 založila školní galerii „Nika – malá galerie VŠUP“ a od roku 2015 je součástí dramaturgického a kurátorského týmu pražské galerie Entrance. Přispívá do periodik Art+Antiques, Fotograf, Flash Art a artalk.cz. V roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Miroslav Maixner působí jako kurátor, člen spolku Grau Kllktv provozující Galerii Art. Původním vzděláním antropolog a archeolog, pracoval pro Moravské zemské muzeum a společnost Archaia. Od roku 2007 se angažoval v kulturním managementu. Do roku 2017 byl vedoucím brněnského Kina Art a ředitelem mezinárodního festivalu krátkých filmů Brno 16. Jako kulturní manažer pracoval v letech 2017/2018 pro České centrum a velvyslanectví ČR v Londýně. V současnosti je doktorandem a externím pedagogem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je spoluautorem knihy Výtvarníci na VUT, publikoval ve sbornících a periodicích (Art&Antiques, Artalk, Tvar, Veles aj.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *