Výsledky hlasování o členech komisí pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury pro roky 2021-2022

Každá hodnoticí komise v uvedených oblastech kultury má celkem pět členů. Jednoho člena vybrala ve veřejném hlasování veřejnost, jednoho doporučil Odbor kultury MMB, jeden byl vybrán z akademického prostředí vysokých škol a dva členové byli vybráni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Členy hodnoticích komisí jmenuje Rada města Brna a náměstek primátorky města Brna Bc. Tomáš Koláčný.

Funkční období členů je dvouleté. Vybraní hodnotitelé budou odborně posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury na roky 2021 a 2022.

Systém výběru hodnotitelů a toto hlasování schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/069 konané dne 18. 3. 2020. Hlasování bylo dostupné pro uživatele s ověřeným účtem Brno iD full starších 18 let
s trvalým pobytem v Brně v době od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020. Výsledky veřejného hlasování vzala Rada města Brna na své schůzi č. R8/093 dne 24. 6. 2020 na vědomí.

Vítězi veřejného hlasování se stali:

MgA. Zdeňka Kujová – Oblast audiovize

Mgr. Dora Viceníková, Ph.D. – Oblast divadla, performance a cirkusu

MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. – Oblast hudby

Ing. Jiří Švéda – Oblast celoroční činnosti hudebních klubů

Martin Reiner – Oblast kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Mgr. Jan Němec – Oblast literatury

Bc. Marie Hvozdecká – Oblast podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

doc. Mgr. MgA. Pierre Nadaud – Oblast tance

Mgr. Šárka Svobodová – Oblast výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Medailonky kandidátů si můžete prohlédnout na webu Brno iD.

Dílčí výsledky hlasování veřejnosti budou zveřejněny pouze na vyžádání, jelikož všichni kandidáti neudělili souhlas se zveřejněním počtu obdržených hlasů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *