Sebeevaluace příspěvkových organizací

V průběhu let 2020 – 2021 Odbor kultury Magistrátu města Brna inicioval proces sebeevaluace svých příspěvkových organizací na základě Metodiky evaluace kulturních institucí zřizovaných městem v rámci naplňování Akčního plánu č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví, aktivity č. 4: Stabilizace příspěvkových organizací v kultuře.

V průběhu sebeevaluace instituce zrevidovala svůj aktuální stav z hledisek uvedených v metodice a následně si vytvořila dvouletý akční plán pro další směřování. Celým postupem organizaci prováděl jeden či více facilitátorů.

Závěrečná zpráva evaluace Knihovny Jiřího Mahena