Schválené dotace v kultuře

V úterý 16. 2. projednalo Zastupitelstvo města Brna poskytnutí dotací v oblasti kultury. Celkem bylo rozděleno 29 824 tis. Kč mezi žádosti o jednoletou dotaci na rok 2021 a 12 420 tis. Kč mezi žádosti o dvouletou dotaci na roky 2021-2022. Výsledky najdete na dotačním portálu.

O neschválení dotace budou žadatelé vyrozuměni dopisem. V případě schválení dotace budou vyzváni k podpisu smlouvy.  Odbor kultury MMB upozorňuje, že smlouvy budou uzavřeny pouze s těmi subjekty, kteří mají v pořádku dořešeno vyúčtování dotací z předchozího roku a zároveň plní zákonné povinnosti, čímž je u právnických osob myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku. Právnické osoby tedy Odbor kultury vybízí ke kontrole a doplnění sbírky listin veřejného rejstříku. Smlouvy je nutné podepsat nejpozději do 30. 6. 2021 nebo může dojít ke zrušení schválené dotace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *