Revize dotačního systému

Přelom a začátek roku bývá obdobím bilancování a předsevzetí. Ani Odbor kultury MMB v tomto ohledu nezahálí a zamýšlí se nad tím, co nového můžeme v tomto roce nabídnout, co stávajícího můžeme vylepšit. Potřebujeme k tomu ale znát Váš názor! Připravili jsme proto dva dotazníky, jejichž vyplněním nám velice pomůžete.

V první řadě jsme se vrhli na evaluaci dotačního systému. Žadatelům o dotace na rok 2021 a roky 2021-2022 jsme rozeslali odkaz na anonymní dotazník, prostřednictvím kterého mohou do 24. 1. 2021 hodnotit současný dotační systém a dávat podněty k jeho zlepšení. Pokud jste jedním z nich, nezapomeňte jej vyplnit. 

→ DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2021 A ROKY 2021-2022
Doba potřebná pro vyplnění: 10 minut

Zároveň se dle slibu z minulého roku zamýšlíme nad tím, jak nadále řešit schvalování víceletých dotací v oblasti kultury na činnost organizací, a představujeme na podnět pana náměstka novou strukturu přidělování víceletých dotací na činnost.

→ DOTAZNÍK OHLEDNĚ NOVÉHO NÁVRHU NA DVOULETÉ DOTACE
Doba potřebná pro vyplnění: 5 minut

Jak by to mělo fungovat?

Navrhovaný model systému přidělování dotace se týká dvouleté dotace na celoroční činnost. Jednoleté dotace na celoroční činnost zůstanou nezměněné, stejně jako dotace na projekty.

V současném časovém harmonogramu dotačních programů žadatelé zasílají své žádosti o dotaci v jednotlivých dotačních programech od poloviny srpna do konce září. Svou důvěryhodnost žadatel dokládá 2 roky zpětně. Poskytnutí dotací schvaluje Zastupitelstvo města Brna začátkem následujícího roku (leden-březen), následně se uzavírají smlouvy a vyplácí dotace.

Navrhovaný model poskytování dotací se zakládá na informování žadatele o poskytnutí dotace s ročním předstihem při splnění stejných podmínek jako u současného dotačního systému. V důsledku toho ale klade větší nároky na dlouhodobé plánování jak na straně města, tak i na straně žadatele. Důvěryhodnost žadatele Odbor kultury zjišťuje 4 roky zpětně před faktickým čerpání dotace. Zároveň žadatel se žádostí doloží plán činnosti 2-3 roky dopředu před jeho samotnou realizací, namísto současných 6-18 měsíců.

Ukažme si to na konkrétní situaci:
Žadatel o dotaci na činnost pro roky 2023-2024 si v roce 2021 zažádá o dvouletou dotaci. V hodnocení žádostí odbornou porotou a pracovníky Odboru kultury MMB bude bodově zohledněna důvěryhodnost žadatele v období 2019-2020, noví žadatelé pak doloží účetní závěrky za totéž období. Na další dotační období, tj. 2025-2026 žadatel podá žádost v září 2023, tedy v prvním roce čerpání dotace v předešlém dotačním období 2023-2024. Součástí posouzení nové žádosti bude zhodnocení žadatelovy spolehlivosti v období 2021-2022. V lednu 2024 bude informován o případném příslibu dotace a její výši.

Výsledky obou dotazníkových šetření po vyhodnocení zveřejníme zde na našich webových stránkách a na  Facebooku Brněnského kulturního parlamentu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *