Ohlédnutí za rokem 2020

Blíží se konec roku a my jsme připravili krátké shrnutí toho, co se letos v brněnské kultuře povedlo. Velkou událostí bylo schválení akčního plánu pro kulturu pro následující dva roky. Na některých jeho bodech jsme ale pracovali už dřív. Přečtěte si o tom, s čím se nám podařilo pohnout a jaké jsme si vytyčili cíle do příštího roku.

Akční plán pro příští dva roky, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, schválilo v prosinci 2020 zastupitelstvo. Brněnská kultura tak má nyní jasný plán a cíle, které bude aktivně naplňovat. Plán bylo možné připomínkovat v průběhu září a října na našem webu. Na podnět odborné veřejnosti přidal Odbor kultury Magistrátu města Brna do plánu například aktivitu zaměřenou na krizovou situaci spojenou s šířením covid-19. Aktivita počítá se vznikem krizové pracovní skupiny nebo zvýšenou komunikaci s kulturním a kreativním odvětvím ohledně možností postupu, nutných opatřeních a úsporách. Na těchto bodech momentálně pracujeme.

V současné době se na Odboru kultury věnujeme také analýze dotačního systému pomocí dotazníkového šetření a následně i tzv. kulatých stolů, které jsou předběžně naplánované na začátek roku 2021. Cílem je revize systému, vytvoření uživatelsky příjemného technického rozhraní pro žadatele i hodnotitele, kvalitní evaluace nebo systém pro výběr individuálních dotací. Letos jsme se zaměřili i na digitalizaci výběru členů hodnoticích komisí přes Brno iD. Mohli jste tak z domu hlasovat o svých favoritech a ovlivnit složení komisí. Na výsledky hlasování se můžete podívat zde.

V plném proudu je naplňování aktivity zaměřené na kulturu ve veřejném prostoru. Koncem roku jsme spustili projekt Sochařské Brno. Jedná se o web a interaktivní mapu informující o umění ve veřejném prostoru města Brna. Na jaro je naplánovaná revitalizace a vylepšení projektu Plug and Play, který má za cíl usnadnit organizaci menších kulturních akcí v Brně. Součástí webu bude elektronický formulář, díky kterému si pořadatelé akcí vyřídí povolení na pár kliknutí. V obou případech se nám osvědčily mapové aplikace GIS, budeme s nimi tedy pracovat i nadále. Momentálně máme rozpracovanou mapu kulturních organizací v Brně.

Zapracovali jsme i na komunikaci s veřejností. Na jaře jsme začali rozesílat pravidelný newsletter a založili facebookovou stránku, kde pravidelně informuje o novinkách a aktualitách. Konání Brněnského kulturního parlamentu jsme v reakci na pandemii začali vysílat živě online.

Začala evaluace příspěvkových organizací, která povede k rozvoji organizací, včetně plánů digitalizace kulturní nabídky. Jako první přijdou na řadu Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Centrum experimentálního divadla.

Aktivity akčního plánu budeme průběžně vyhodnocovat a na konci roku 2022 vypracuje Odbor kultury informativní zprávu, kterou předloží vedení města Brna.

I přes nemalé trable spojené s pandemií věříme, že se podařilo odvést spoustu dobré práce, ve které budeme pokračovat i v roce 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *