Odpovědi na vaše připomínky k akčnímu plánu

Během září představil Odbor kultury Magistrátu města Brna první verzi Akčního plánu č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví (pro období 2020 – 2022). Následně byl plán představen veřejnosti, která měla příležitost k němu napsat své komentáře a připomínky. Všem děkujeme za cenné příspěvky, mnohé z nich jsme se rozhodli do plánu zapracovat.

Přehled všech komentářů veřejnosti a reakcí Odboru kultury si můžete přečíst v tomto příspěvku níže. Odpovědi jsme vložili také k jednotlivým komentářům u příspěvku. Dále byly zpracovány připomínky Komise kulturní Rady města Brna a zástupců zřizované kulturní scény (tedy příspěvkových organizací města Brna).

Aktuální verzi plánu, kterou bude projednávat Komise kulturní RMB dne 18. 11. 2020, najdete zde.

Všechny novinky týkající se Akčního plánu se dozvíte také na XI. setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne online 26. 11. Podrobnosti najdete v události na Facebooku. Těšíme se na vás!

Připomínka č. 1:
Gratuluji k vytvoření akčního plánu, je dobrý, ambiciózní, přesto věřím, že realistický. V aktivitě 25 Památková péče by bylo dobré pro formu zmínit, že město bude jednat s MK ČR o památkové ochraně 1400 brněnských „nepamátek“ a ideálně tento problém s MK dořeší.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Odbor památkové péče MMB i příslušní radní situaci s tzv. „nezapsanými památkami“ kontinuálně řeší na úrovni Ministerstva kultury ČR už několik let. Dle posledních informací by tento problém mělo vyřešit vyhlášení nových památkových zón, tak jak je uvedeno v popisu Aktivity č. 25 (nově 26). Návrh na vyhlášení je na MK ČR podán, doufáme ve vyhlášení nových zón v řádů měsíců.

Připomínka č. 2:
Nevidím důvod zde jmenovat speciálně některé festivaly, a už vůbec ne nové či mladé. V současné krizi navíc budeme rádi, pokud se podaří udržet aspoň některé již etablované, to mi přijde mnohem důležitější.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Aktivita Velké hudební festivaly se týká festivalů, které je město Brno zavázáno pořádat, protože jsou součástí přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO (Maraton hudby Brno) či s nimiž má na rok 2021 již podepsánu smlouvu o poskytnutí dotace (Pop Messe, TrutnOFF BrnoON). V roce 2022 se bude výběr podpořených velkých festivalů řídit novým dotačním programem na podporu marketingově významných akcí (viz Aktivita č. 11) .

Připomínka č. 3:
Jsem ráda, že opět pokračuje koncepční plánovací činnost pro kulturu a kreativní odvětví v Brně. Překvapila mě rezignace na časovou linku akčního plánu, všude je uvedeno pouze 2020-2022. V tomto směru bych pak čekala, že se na všech bodech pracovalo již letos a na konci tohoto roku se dozvíme výsledky dílčích činností.
Odpovědnost za realizaci může mít pouze jeden subjekt. Ostatní se na realizaci mohou podílet, spolupracovat. Běžně u jednotlivých opatření uvádíte několik, někde až 6 subjektů, to není funkční model.
Přeji, ať se plán zdárně podaří dovést do finiše.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Třebaže se na více než polovině aktivit skutečně pracovalo již v letech 2018 – 2020, rozdělili jsme nakonec popisy k jednotlivým aktivitám do let 2021 a 2022 včetně finanční rozvahy. Odpovědnost za realizaci byla upravena tak, aby bylo jasné, kdo má primární zodpovědnost.

Připomínka č. 4:
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na bod 18 Aplikace sbírající a zpřístupňující data o kultuře. Kdo bude uživatelem takové aplikace? Je nutné mluvit o aplikaci v případě reportovacích toolu jako Excel, PowerBI (umí mapy) apod? Je nutné vytvářet novou aplikaci v množství free nástrojů na trhu? Když už by se přesto měla taková aplikace vytvářet, proč ji nevytvořit jako projekt diplomové práce ve spolupráci s univerzitou?

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Aktivita Aplikace sbírající a zpřístupňující data o kultuře se zabývá především aplikacemi typu GIS, tedy mapovými aplikacemi. Jejich využití v některých případech směřuje dovnitř instituce a má pomoci se správou agend našim kolegyním a kolegům a v jiných je určena především veřejnosti. Na vývoji těchto map Odbor kultury spolupracuje s Oddělením GIS a s Odborem strategického rozvoje a spolupráce. V tuto chvíli je například připravována Mapa kulturních objektů či Pasport drobné architektury. S univerzitami spolupracujeme u jiných typů projektů.

Připomínka č. 5:
Zdravím – jsem organizátorem a zakladatelem Global Chill-out festivalu – který probíhal jak v Brně tak i v jeho okolí.
Během let se jej zúčastnilo stovky umělců z více jak 40 zemí světa, a postupně jsme dospěli k 10. ročníku a přidružila se další aktivita – Global Chill-out evening v brněnských klubech MusicLab, ArtBar Druhý Pád a další – 20x.
Je nějaká šance pomoci s podporou a organizací pod záštitou města Brna.
2x jsem zkoušel žádat o finanční podporu a půl roku – kdy jsem festival dotoval energií a finančními prostředky z vlastních zdrojů až dosáhl půl milionu – jsem nebyl vybrán.
Do dnes mi píšou umělci z celého světa, zda-li budeme pokračovat.
Byl spojen i s Workshopy vzděláváním se zaměřením na přírodní zdroje a celkově na rozvoj lidského ducha a těla.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Doporučujeme vám zažádat si o dotaci ve standardním dotačním programu v příštím roce a vyžádat si hodnocení vašeho projektu z let minulých. Všechny přihlášené projekty a činnosti posuzuje odborná komise na základě vyhodnocení kvality. Chápeme, že připravovat festival a zároveň čekat na výsledky dotačního řízení je z finančního hlediska náročné. Nicméně dotaci nelze nárokovat. Bodové ohodnocení odborné komise můžete využít jako inspiraci pro zlepšení a zvýšení svých šancí v dalším roce dotačního programu.

Připomínka č. 6:
Co bych tomu vytkla, je, že třeba u příspěvkových organizací po tom martyriu posledních x let s financováním tam není jediný konkrétní nápad, jak to řešit. Jak donutit zákonodárce k nějakému novému zákonu třeba zvlášť pro divadla, zvlášť pro galerie a knihovny, protože jsou to rozdílné subjekty. Jak se bude řešit teď ten finanční průšvih, který tyto organizace postihne, když bude zavřeno kdoví jak dlouho. Jak udržet umělecké soubory, aby se kvůli nedostatku peněz na náklady nemuseli propouštět lidi, což se už děje, protože nejsou tržby. Vůbec nějaký krizový plán na první půlrok 2021, možná i s pomocí nějakého grantu na provoz. Nebo třeba i testování, hledání nějakých možností jak hrát pak třeba venku. Napadl mě třeba i ten Mikulov. Špilberk, nebo někde, kde by město Brno třeba odpustilo nájem atd.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Požadavek na legislativní změny není možné naplánovat v rámci městské kulturní strategie. Magistrát města Brna kontinuálně s Ministerstvem kultury ohledně potřeb KKO komunikuje a legislativní změny navrhuje. Kulturní obec je naneštěstí velice individualistická, a proto její hlas dosud zazníval nepříliš hlasitě. Proto je třeba, aby se kromě lobbování ze strany samosprávy, stmelily vámi jmenovaná divadla, galerie či knihovny a s ministerstvem diskutovali napřímo skrze své zastupující organizace.

Ohledně umožnění úlev od nájemného město v této chvíli jedná. Zároveň byla otevřena 2. výzva z programu COVID – NÁJEMNÉ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která již není podmíněna slevou od majitele. Ohledně dalších možností kompenzací sledujte příslušná ministerstva a náš newsletter či FB.

Připomínka č. 7:
Je pozitivní, že předložený Akční plán č. 1 navazuje na Strategii kultury a kreativních odvětví pro období 2020 – 2022. Domníváme se však, že je příliš ambiciózní, proto máme obavy, aby se v této nelehké době pandemie dal zrealizovat.
Ad. Systém a koordinace
Nerozumím tomu, proč je u některých aktivit odhad nákladů v konkrétní sumě, jinde je napsáno „dle možností rozpočtu“, jinde je to proškrtnuté pomlčkou. Jak tomu mám rozumět? Nakolik je odhad přesný a znamená, že pokud je tam uvedena konkrétní částka, tak bude z rozpočtu i uvolněna? Platí i pro další tři skupiny aktivit.
Ad. Mapování, data, aplikace
Aktivita 17. – domnívám se, že už dnes existuje představa, jaké kvali a kvanti ukazatele sledovat, aby už v roce 2021 bylo možné sledovaná data vyhodnocovat, případně dohledávat jiné ukazatele. Ztrácet dva roky na tom, aby se teprve hledalo, co vlastně sledovat, mi přijde neefektivní. Zvláště za 2 mil Kč…
Aktivita 18. – zde se domnívám, že by naopak mohla aktivita počkat nejdříve na rok 2022, resp. Na rok, kdy už bude z předchozích let ověřené, že chceme sledovat ta a ta konkrétní data.
Ad. Infrastruktura
Aktivita 20. – Plug and Play byl spuštěn už letos, diskuse ke konceptu 1 % na kulturu ve veřejné prostoru už začala dříve, nebo jak si představujete její započetí?
Aktivita 21. – místo evaluace běžícího systému raději evaluace existujícího systému
Aktivita 22. – pilotní kreativní Hub KUMST byl právě otevřen, na druhou stranu Divadlo na Výstavišti bylo nabídnuto k prodeji, nebo ne?
Aktivita 23. a 24. – proč obě tyto aktivity (Kreativní centrum na Cejlu a Janáčkovo kulturní centrum) mají vlastní harmonogram, resp. Proč není propojen konkrétně na AP
Ad. Akce
Aktivity 25. – 29. – opět často „dle vlastního harmonogramu“, bez zmínky toho, zda se bude připouštět diskuse o reálné poptávce např. na 3 velké festivaly (viz Aktivita 27.), resp. EHMK (akt. 28)
Doporučuji, zamyslet se nad komentářem či zdůvodněním tohoto AK č. 1. Je jasné, že se vztahuje ke SKKO v Brně, ale na druhé straně jsme současně vystaveni neočekávané pandemii koronaviru, která jakékoli plánování silně relativizuje. Plánování v dnešní době je silně paralyzované, omezuje se na krizové řízení změny. Proto by bylo vhodné upozornit na to, že ač bude AP přijat a schválen, jeho realizace se dočkáme nejdříve po odeznění pandemie.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:

Obecně: u všech aktivit byly upraveny odhady nákladů a popisy byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci. Přestože je v dnešní době plánování silně paralyzované, nechceme na něj zcela rezignovat a věříme, že i vedle krizového řízení změny bude prostor na realizaci 1. Akčního plánu SKKO.

Ad Aktivita 17. – Odbor kultury si je samozřejmě vědom, jaká data potřebuje sbírat. V tomto ohledu proto vznikají nové projekty, metodiky a ustavuje se spolupráce s dalšími subjekty ohledně sdílení dat. Zároveň je v procesu tvorba platformy pro automatizovaný sběr dat, která do budoucna ulehčí dostupnost dat a jejich přesnost. Nicméně kvalitativní výstupy je možné často získat pouze na základě sociologicko-ekonomického šetření ve spolupráci s profesionálními agenturami, což vyžaduje vynaložení určitých finančních prostředků. 

Ad Aktivita 18. – Zmiňované aplikace pracují s daty, kterými MMB disponuje a v určité podobě s nimi pracuje, není proto nutné jejich využití vymýšlet. GIS aplikace jsou vytvářeny za účelem usnadnění činnosti pracovníkům úřadu, anebo pro lepší orientaci veřejnosti. V tuto chvíli například pracujeme na mapě kulturních institucí či mapě Pasportu drobné architektury. 

Ad. Aktivita 20 – formulace byly upřesněny – diskuze k 1 % v Brně ještě pořádně nezačala, ale budeme se tento koncept snažit prosadit a projekt Plug and Play byl spuštěn pouze v pilotní fázi, plná verze je plánovaná na rok 2021.

Ad. Aktivity 21-22 – formulace byly upraveny – KUMST byl „pouze pokřtěn“, ale provoz ještě úplně nezahájil. Divadlo na Výstavišti se k prodeji nenabízí, město Brno ani BVV však současnosti nedisponují dostatečnými financemi na rekonstrukci objektu, hledají se další možnosti financování, podpora ze strany města je formou PR

Ad. Aktivity 23-24 – obě aktivity mají vlastní řídící výbor složený z radních města. Jedná se o 2 velké infrastrukturní strategické projekty města s vlastním projektovým řízením a samostatným rozpočtem. Propojení s Odborem kultury je zajištěno právě skrze Akční plán. V případě JKC je projekt ve fázi stavebního povolení a dokončování prováděcí dokumentace, u KC se čeká na nové výzvy evropských fondů.

Ad. Aktivity 25 – 29 – formulace byly upřesněny, v několik případech jsme vázáni smlouvou (letní festival, přihláška UNESCO), u aktivity EHMK proběhne diskuze na úrovni vedení města již letos.

Připomínka č. 8:
Velmi vítáme úsilí města vytvořit Akční plán. Předložený návrh je velmi ambiciózní. Vnímáme jej však spíše jako všeobjímající koncept, co by bylo dobré v oblasti brněnské kultury v dohledné době udělat, než jako skutečný Akční plán – strukturovaný na základě priorit a jasně přehledné kulturní strategii. Ten chápeme jako závazný plán Odboru kultury a města Brna, co přesně chce v nejbližších 730 dnech realizovat. V tomto ohledu by Akční plán měl být v řadě bodů konkrétnější, se zřetelným odhadem nákladů a s přímou vazbou/požadavkem na rozpočet města a jednotlivé odbory. Vzhledem k současné situaci by měl Akční plán reagovat také na důsledky pandemie, případně stanovit priority pro vytčené období.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
U všech aktivit byly upraveny odhady nákladů, zodpovědnost a priority. Popisy aktivit byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci.

Připomínka č. 9:
Kulturní a kreativní rada se může stát významným nástrojem pro plánování a řízení v oblasti kultury. Význačnou částí brněnské kultury je divadelní tvorba, do níž je investována největší část financí. Z tohoto hlediska je nutné, aby se členové rady dobře orientovali v dané oblasti a aby do ní měli maximální vhled. To (na rozdíl třeba od hudby či výtvarného umění) vyžaduje nejen jazykovou znalost, ale především také podrobnou znalost tvorby jednotlivých divadel a divadelních skupin. Z tohoto hlediska je velmi diskutabilní, nakolik může být tato rada mezinárodní.

Návrh na mezinárodní složení komise při daném rozpočtu je v rozporu nejen s jazykovým porozuměním, ale i představou, že by hodnotitelné měli možnost víckrát dané instituce nebo vůbec Brno navštívit. Chápeme potřebu vyvázat výběr hodnotitelů z přímých vztahů s institucemi, ale toho je možné dosáhnout i bez nutnosti mezinárodní komise.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Popis aktivity byl rozdělen do let 2021 a 2022. Na rok 2021 je v plánu definice samotné kulturní rady na základě široké diskuze a zkušeností ze zahraničí. Mezinárodnost v oblasti divadla může být pokryta osobnostmi ze SR, v ostatních oblastech je možné vyhledávat v okolí 300 km od Brna (Slovensko, Rakousko, Polsko). Rozpočet na rok 2022 je daný aktuální situací, počítáme, že půjde o pilotní ročník fungování.

Připomínka č. 10:
1. Vrátit se k původní, přehledné a kontrolovatelné struktuře AP

Na tomto AP se „pracovalo“ dva roky, přičemž 99 % je zpracováno již od jara 2018, kdy tento AP vypracoval Viktor Piorecký a jeho tým, vlastního nového obsahu je minimum (veřejný prostor a evropské hlavní město kultury). Jedinou skutečnou změnou je posun termínů, kdy před více než dvěma roky zpracovaný AP byl na roky 2018-21, tento je na roky 2020-22.

– V dnešní době už měla být většina z těch věcí realizovaných, neudělalo se nic a dva roky se ztratily. Podle závazně schválené Strategie kultury má Odbor kultury povinnost předložit vyhodnocení 1. AP v květnu 2021. Viz „Rok před koncem platnosti akčního plánu proběhne vyhodnocení naplňování cílů, priorit a opatření strategie (dle monitoringu příslušných indikátorů) a zpracování navazujícího akčního plánu za účasti odborné veřejnosti, ve spolupráci s participačním i oponentním orgánem dle opatření A.3.1.Vyhodnocení stávajícího akčního plánu spolu s návrhem navazujícího akčního plánu předloží vedoucí Odboru kultury MMB Komisi Rady města Brna pro kulturu, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna do května posledního roku platnosti aktuálního plánu. V případě prvního akčního plánu se tedy jedná o květen 2021.“ (http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2019/11/Navrhova-cast-SKKO-v-7.0-FINAL-PRO-GRAFIKY.pdf). V návrhu AP chybí popis toho, co se stalo od schválení Strategie.

– Oproti původní verzi, která byla udělána ve standardní podobě, jak se dělají AP, tedy v tabulce, kde jsou jednotlivé časové horizontu, k nim přiřazeno, co v té době bude hotovo, k tomu připojena alokace úvazků a peněz, (dokument jsem poslal do emailu, kdyby se měl náhodou z OK tendenci „ztratit“), se to překlopilo do podoby spíše odpovídající poznámkovému sešitu. Jako termín realizace je všude napsáno 2020-22, což už je čistá parodie na akční plány, protože odpadá možnost průběžné evaluace a prosté veřejné kontroly, protože do voleb se nemusí udělat nic, všechno stačí udělat až v listopadu 2022 a je splněno… Požaduji, aby Odbor kultury postupoval při tvorbě akčního plánu tak, jak je to všude jinde běžné a materiál vrátil do původní podoby, kdy dával smysl. Aby v jednotlivých letech bylo jasné, co se přesně stane, kdo je za to zodpovědný, kolik to stojí atd.

2. „Zapomnělo se“, že existuje „faktor Corona“, AP se tváří, že nic takového není.
Tím, že se pouze CTRL C – CTRL V překlopil původní text týmu Viktora Pioreckého a reálně se na dokument za dva roky nesáhlo (s výjimkou výše uvedených drobností), tak je dokument nepoužitelný, protože dnes řešíme úplně jiné problémy, než byly v roce 2018, kdy dokument souběžně s tehdy schválenou Strategií vznikl.
Například teď kolabují hudební kluby. V návrh AP o tom není ani čárka, tedy logicky ani žádný návrh řešení.
Lidé zapojení v kreativních průmyslech (osvětlovači, zvukaři, promotéři, prodejci knih atd.) mohou už zase leda jezdit Rohlíkem. Dokument to nijak neřeší.

Požaduji, aby byl dokument zcela přepracován a skutečně reflektoval dnešní coronavirovou situaci. Tzn. že ve všech sledovaných oblastech je nutné připojit dosavadní dopady COVIDu, předpoklad, jak se to bude vyvíjet, návrhy, jak se to bude řešit. K tomu musí být upraveny všechny rozpočty, protože primárně budeme příští roky řešit tyto dopady, ne další rozvojové aktivity.

3. Je třeba konkretizovat, co se stalo v jednotlivých projektech
– KUMST se tváří že se má „realizovat“. KUMST již ale byl „realizován“…
– Není aktualizováno, jak Brno za poslední dva roky pomohlo v realizaci Muzea Leoše Janáčka a dalších aktivit, které slíbilo „podporovat“.
Požaduji aktualizovat dokument v porovnání s jeho starším návrhem z roku 2018.

4. Vyhodit aktivitu „Velké letní hudební festivaly“ jako samostatnou kategorii

Vůči všem dalším hudebním festivalům a jiným kulturním festivalům a aktivitám je maximálně nefér jen na základě politické objednávky dělat speciální škatulku, že se v době, kdy krachují hudební kluby, populární hudba, hroutí se celé struktury KKP, musí nutně podporovat zatím neexistující letní hudební festivaly. Na ně v současné době nejsou peníze. Je nutné investovat dostupné finanční prostředky do udržení stávajících stěžejních aktivit (Moravský podzim, Janáček Brno, Serial Killer, JazzFestBrno, Groove Brno, MFF, Meeting Brno, Mendel je…, VFDH a další akce), případně do jejich rozvoje, protože jsou to už zavedené podniky, ne vynakládat finance, které nejsou, do nových aktivit.“

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Ke struktuře AP obecně: u všech aktivit byly upraveny odhady nákladů, zodpovědnost a priority. Popisy aktivit byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod byl dodán popis situace v letech 2018 – 2020, na 18 aktivitách se již pracovalo v posledních 2 letech.

2. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci. Přestože je v dnešní době plánování silně paralyzované, nechceme na něj zcela rezignovat a věříme, že i vedle krizového řízení změny bude prostor na realizaci 1. Akčního plánu SKKO.

3. Ad. aktivita Posílení kulturní infrastruktury – formulace byly upraveny:

  • KUMST byl „pouze pokřtěn“, ale provoz ještě úplně nezahájil.
  • Muzeum Leoše Janáčka – podpora projektu byla přesunuta do AP č. 2

4. Aktivita Velké hudební festivaly se týká festivalů, které je město Brno zavázáno pořádat, protože jsou součástí přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO (Maraton hudby Brno) či s nimiž má na rok 2021 již podepsánu smlouvu (Pop Messe, TrutnOFF BrnoON). V roce 2022 se bude výběr podpořených velkých festivalů řídit novým dotačním programem na podporu marketingově významných akcí (viz Aktivita č. 11)

Připomínka č. 11:
Akt 2: v popisu je 1 setkani, v reseni pak uz 2
Akt 5: Sice je covid krize a vyzaduje krizovy plan, presto se to hlavne v toto aktivite projevi. Jak bude efektivni evaluovat grant system v dobe, kdy nemusi/nebezi dotace v zcela beznem rezimu, ale hasi se vyjimecny stav? Bude se vychazet z jakych dat k evaluaci systemu? 2018/2019? Bude 2020 relevantni referenci a pokud ne, nemel by s tim uz plan pocitat? Nevim, ale tento bod bude jiste tim ovlivnen.
Akt 8: -pozor na spravne popisy dok. Pokud napr. zminujeze strategii MK, napiste jeji nazev presne radeji: Strategie kulturních a kreativnich průmyslů.
-Fb a web Kreativni Brno uz existuje, neplati tedy „realizovat“, nahradit slovo asi…?
– ta spoluprace s xy subjekty zni dobre, ale do akcniho planu se vlastne zda dost obecna a bude se asi blbe vyhodnocovat v tomto zneni.
Akt 15: založení platformy krajskych mest by melo naplnovat prave KČ, je/bude to nase snaha, takze nevim, jestli to musi resit primo Brno jako jedno z danych mest. Nekde je IDU nekde je Institut umeni, asi je mozme to sjednotit a uvadet jen jedno (asi spis IDU jako celek)
– obecne tento bod je hodne obecny a da se pod to schovat cokoli, nebo chce vic definovat jakych „subjektu“ i. Jediny vystem je asi ta Dtb. subjektu, ale dilcim zpusobem takovou asi ma Culturenet pro verejnost uz, takze tomu reseni nerozumim moc.
– pozor na zkratky CT a CRo., IDU, at jsou rozepsane nejdriv nebo zahrnout do Zkratky
Akt 17: Ta skala reseni je komplexni a nezda se realizovatelna ve 2 letech, ze by se to stihlo pripravit, spustit i evaluovat jeste…
Akt 18: to same
Akr 21: to same
Tam kde se pise „podpora projektu“ zvazit jestli je mozne pridat jaky typ podpory -koordinacni, produkcni, financni, psychicka:)?
Aktivita 21 pronájmy kult subjektům
– Doporučuji zapracovat hudební kluby/promotéry, provozovatelé multikulturních sálů/klubů
– seznam brownfieldů/nemovitostí k dispozici k pronájmu určené pro tyhle účely
– existence podpory a asistence hudebním klubům, při neustálým tlakem minoritní společnosti.
Aktivita 23 KCB káznice
– Neblokuje status pietního místa rozvoj obrovského potenciálu?
– budou přizvaní další skupiny?
Celkově chybí – Kancelář pro rozvoj Brněnské a okolní hudební tvorby a průmyslu a její propagace v tuzemsku i zahraničí.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Ad. Aktivita 2 – formulace upravena na 1 setkání
Ad. Aktivita 5 – Je pravdou, že evaluace uskutečněná v tomto akčním období bude ovlivněna současným provizoriem. Covidovou krizí bude kultura poznamenána nejspíše ještě několik následujících let. Proto by se jednalo o promarněnou příležitost, pokud bychom utlumení činnosti nevyužili také ke zhodnocení dosavadního dotačního systému a případně se jej nepokusili vylepšit. Evaluace proběhne nejen sběrem dat za rok 2020, ale také formou „kulatých stolů“ s aktéry, která umožní zkoumat jejich spokojenost, nespokojenost a potřeby do větší hloubky za delší časové období.
Ad. Aktivita 8 – formulace a názvy byly upraveny
Ad. Aktivita 15 – formulace byla upravena
Ad. Aktivity 17, 18 a 21 – formulace byly upraveny včetně typu podpory ze strany města.
Komunikace s jednotlivými aktéry v ČR je řešena prostřednictvím Aktivity č. 15 Aktivní spolupráce se subjekty v ČR.
Seznam brownfieldů/nemovitostí k dispozici k pronájmu je součástí řešení Aktivity č. 18 Mapové aplikace zpřístupňující data o kultuře.
Kancelář pro rozvoj brněnské hudební tvorby je v plánu jako aktivita v rámci členství Brna v Síti kreativních měst UNESCO (aktivita č. 27).
Ad Aktivita č. 23 (nově 24) Kreativní centrum Brno: domníváme se, že statut pietního místa neblokuje jeho další rozvoj, objekt je dostatečně veliký na skloubení obou funkcí. Ke spolupráci na rozvoji projektu budou rozhodně postupně přizváni další partneři, v tuto chvíli čekáme na vyhlášení nových výzev fondů EU pro zajištění financování rekonstrukce objektu

Připomínka č. 12:
Rozšíření Akčního plánu o nový bod
Navrhujeme nový bod programu, a to např. jako č. 4
4 Aktivita BACH – Brněnská asociace clubové hudby.

Spolupráce na bodu 5 – Revizi dotačního systému
Členové BACH se shodli na návrhu kategorizace klubů z hlediska jejich velikosti a provozních nákladů, čímž umožnili zásadní zjednodušení systému rozdělení provozních dotací. Nechceme zasahovat do práce hodnotitelů, ale nabízíme vodítko k přerozdělování tak, aby klubová scéna nekomunikovala s městem jednotlivě, ale prostřednictvím BACH jako kompaktní celek. Proto bychom byli rádi zapojeni také do Revize dotačního systému a návrhu renovovaného
dotačního programu pro rok 2022.

3) Zvýšení objemu dotací pro nezřizovanou klubovou scénu
Bod 6 – Zvýšení objemu dotací pro nezřizovanou kulturní scénu považujeme za zásadní. Jelikož jsou hudební kluby pro město Brno dynamicky se rozvíjejícím a strategickým kulturním, společenským i ekonomickým sektorem se zásadními přesahy do renomé města, jeho prosperity apod., máme za to, že by měla být tomuto sektoru věnována zvláštní pozornost také při rozdělování navýšeného rozpočtu. Dosud byly podporovány jen některé hudební kluby, což vedlo u nepodpořených k jejich znevýhodnění v rámci konkurenčního prostředí a logicky k jejich rostoucímu důrazu na tvorbu komerčních aktivit, u kterých převyšuje ekonomický aspekt nad aspektem kulturně přínosným pro kultivaci úrovně kultury v městě Brně. Dále bychom rádi upozornili na skutečnost, že rozpočet pro nezřizovanou kulturní scénu, zejména v oblasti hudebních klubů, je absolutně nevyvážený ve prospěch dvoudenních festivalů a nebere ohled na tvůrce kultury ve městě, kteří provozují kulturně prospěšné aktivity po celý rok, vytváří celoroční program, baví Brňany a zvyšují atraktivitu města pro přespolní, a na každodenní bázi celkově zvyšují povědomí o kultuře ve městě i za hranicemi města, či České republiky. Nerozumíme situaci, kdy město podporuje dvoudenní akce (festivaly) na úkor každodenní práce hudebních klubů. BACH sdružuje hudební kluby, což jsou provozovny, jejíž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu. Zároveň se jedná o místo, kde společnost očekává zejména živou hudební produkci a kde je vystupujícím umělcům ve většině případů vyplácen za jejich vystoupení umělecký honorář a to buď ve formě sjednané fixní platby nebo ve formě podílu na utrženém vstupném nebo jinou vzájemně prospěšnou formou a to za každé jednotlivé představení. Živá hudba a činnost hudebních klubů není volnočasová aktivita, ale součást ekonomiky, která výrazně pomáhá zviditelnění města Brna v ČR i zahraničí a kromě příjmů do městské pokladny se významně podílí také sekundárně na rozvoji turistického ruchu v regionu a to kontinuálně po celý rok.
Hudební kluby sdružené v BACH připraví za rok vystoupení pro tisíce umělců a souborů, které navštíví dohromady statisíce diváků. Porovnáme-li celkovou podporu určenou klubům a dvoudenním festivalům, vyjde nám částka, kterou město dotuje jednu vstupenku na festival a do klubu několikanásobně rozdílná v neprospěch klubové scény. Tento fakt klubovou scénu vyloženě poškozuje, protože významně ovlivňuje konkurenční prostředí.
Proto u tohoto bodu nabádáme, aby byl navýšený rozpočet strukturován s ohledem na maximální celoroční přínos pro město Brno.

4) Spolupráce na sběru dat a tvorbě jeho metodiky
Nabízíme spolupráci na bodech 17 – Sběr dat – a 18 – Aplikace sbírající a zpřístupňující data o kultuře.
Jsme připraveni pomoci se sběrem dat za celou klubovou hudební scénu – počty kulturních akcí, návštěvníků, prodaných vstupenek atd.. dle potřeb města. Za tímto účelem již nyní vyvíjíme aplikaci z vlastních zdrojů a prostředků z Norských fondů. V případě koordinace našich aktivit nabízíme městu Brnu možnost využít naší aplikaci nebo alespoň realizovat úspory koordinací našich aktivit, sjednocením formátů či aplikačních rozhraní.
Nabízíme konzultaci ke struktuře a zaměření dat pro specifické odvětví hudebních klubů.

Do Zásad pronájmu zahrnout pronájmy reklamních ploch
Bod 21 – Zásady pronájmu kulturním a kreativním subjektům a tvůrcům – navrhujeme doplnit tak, aby byla zajištěna podpora kulturních projektů významných pro město Brno. Stávající pravidla totiž neumožňují poskytovat významnější slevy na tyto pronájmy ani v případě, že se jedná jednoznačně o akce či projekty velkého významu pro Brno.
Popis aktivity: … – pronájmy reklamních ploch
Popis řešení: … – vytvořit specifickou metodiku pronájmů reklamních ploch (CLV vitrín a plakátovacích ploch) pro významné projekty
Odpovědnost za realizaci: … TIC

Jelikož je Brno Městem hudby, máme za to, že by město Brno mělo motivovat TIC i časopis KAM k podpoře hudební scény města zvýhodněnými pronájmy reklamních prostor. BACH jako instituce nekomerčního charakteru, jejíž cíle v oblasti kulturní politiky se překrývají s cíli města, by měla mít možnost důstojně prezentovat hudební program města prostřednictvím společných programových plakátů BACH, prezentace programů v časopise KAM atd..

Rozšíření sekce Velkých letních hudebních festivalů o “Showcase BACH”
Velké festivaly mají oproti klubové scéně nepřiměřeně vysoký rozpočet i s ohledem na jejich dosud málo ambiciózní program. V rámci BACH sestavíme a zrealizujeme mezinárodní showcase festival v Brně, do něhož mají být zapojeny všechny brněnské kluby tak, aby akce probíhala několik dnů po celém městě s exkluzivními zahraničními hosty. Showcase festival probíhá v Praze, Ostravě, Bratislavě a Vídni (okolní města), je tedy škoda, že Brno takový festival nemá. Naší ambicí je uspořádat podobný festival v roce 2022.

→ Vyjádření Odboru kultury MMB:
Odbor kultury vítá vytvoření Brněnské asociace hudebních klubů a vzniklou možnost přímé spolupráce. S brněnskými hudebními kluby průběžně individuálně komunikoval a reflektoval jejich připomínky i dosud stejně jako u dalších uměleckých sdružení na brněnské scéně. Není proto třeba tuto běžnou činnost cíleně do Akčního plánu č. 1. zařazovat, BACH je nově konkrétně zmíněn v Aktivitě č. 15 – Aktivní spolupráce se subjekty v ČR.

Současný dotační program pro hudební kluby reflektuje mezi parametry žádosti o dotaci návaznost na město Brno, jeho kulturní scénu a kvalitu programu a zároveň také kredibilitu v předešlém období. Transparentnost je zajištěna posouzením odborné komise. Pokud bychom vycházeli pouze z velikosti a provozní nákladnosti hudebního klubu, přišli bychom o tyto zcela zásadní ukazatele, které zároveň slouží motivačně k udržení a zvyšování kvality brněnských hudebních klubů. Další podobu dotačního systému na rok 2022 budeme konzultovat i se zástupci scény hudebních klubů včetně BACH.

3) Zvýšení objemu dotací pro nezřizovanou kulturní scénu považujeme za klíčové, jak je deklarováno ve Strategii KKO OK MMB i předloženém akčním plánu. Při alokování financí do dotačních programů se OK MMB snaží maximálně zohledňovat potřeby všech dotovaných odvětví, nicméně tyto prostředky nejsou neomezené. Nelze poskytovat dotaci pouze subjektům, které vykazují jasný finanční přínos, neboť kultura má mnoho vrstev efektů na společnost, které nejsou jednoduše finančně kvantifikovatelné, přestože jsou nezastupitelné. 

Festivalovou scénu nelze s celoroční činností poměřovat, neboť se jedná o zcela jiný koncept aktivity. Zatímco je hudební klubová činnost zaměřená primárně na hudbu, festival v jeden moment může nabídnout multižánrově pestrý program, který leckdy obsahuje také edukační workshopy, více scén zároveň, zaměření na širší spektrum publika apod. Festival jakéhokoli typu, neboť mimo hudební v Brně působí také festivaly divadelní, literární, výtvarné, filmové a další navíc může oslovit zcela jiný druh publika, než je tomu u hudební klubové činnosti. 

V rámci dotačního systému žadatel o dotaci na festival jakéhokoli kulturního žánru žádá o dotaci na projekt, zatímco provozovatelé hudebních klubů mají výjimečnou pozici oproti ostatním žadatelům a mají k dispozici samostatně vymezený dotační program na činnost. 

4) Větší spolupráci a poskytování dat ze strany BACH velice uvítáme jak při evaluaci, dílčích analýzách či vyúčtování dotací.

Ad bod 21: Zásady pronájmu reklamních ploch jsou již součástí aktivity č. 11 Podpora propagace a exportu kultury

Ad Showcase BACH: Aktivita Velké hudební festivaly se týká festivalů, které je město Brno zavázáno pořádat, protože jsou součástí přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO (Maraton hudby Brno) či s nimiž má na rok 2021 již podepsánu smlouvu (Pop Messe, TrutnOFF BrnoON). V roce 2022 se bude výběr podpořených velkých festivalů řídit novým dotačním programem na podporu marketingově významných akcí (viz Aktivita č. 11)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *