Nominujte členy hodnotících komisí k dotacím v kultuře

O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.
O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.

V souvislosti s uplynutím funkčního období odborných členů hodnotících komisí (tříleté funkční období na roky 2014 – 2016) pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“) vyzývá veřejnost k nominaci kandidátů na odborné členy hodnotících komisí pro jednotlivé vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na funkční období 2016 – 2020 (dále jen „hodnotící komise“).

Tyto hodnotící komise budou posuzovat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury. Všechny žádosti se budou posuzovat společně. Dále budou hodnotící komise sledovat čerpání čtyřletých dotací (dohled) poskytnutých v dané oblasti kultury a průběh realizace projektů/celoroční činnosti.

Dotační programy v oblasti kultury

 1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií
 2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
 3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
 4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti klubové činnosti
 5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
 6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
 7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
 8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
 9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
 10. Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“).

Nominace členů hodnotící komise

Nominace na odborné členy hodnotících komisí dle dotačních programů uvedených výše pod body 1 až 9 (vyjma dotačního programu pod bodem 10 – „významné akce“) zasílejte nejpozději do 12. září 2016 včetně, a to na emailovou adresu ok@brno.cz.

Návrh na nominaci musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti kultury – nejlépe formou CV,
 3. určení dotačního programu, do kterého je kandidát nominován,
 4. kontaktní údaje – emailovou adresu, telefonní kontakt,
 5. vyjádření, zda je kandidát obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Členové hodnotících komisí

Hodnotící komise pro daný dotační program (vyjma dotačního programu na „významné akce“) se skládá vždy z 2 odborných členů pro danou oblast a z 1 člena Komise RMB pro kulturu určeného hlasování této komise.  Hodnotící komise pro Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“) je složena až po ukončení podávání žádostí o dotace a skládá se vždy z 1 odborného člena pro každou oblast kultury (hudba, tanec, …), ve které byly podány žádosti o dotace v daném období, a z 2 členů Komise RMB pro kulturu určených hlasováním této komise.

Odborné členy hodnotících komisí jmenuje náměstek primátora města Brna pro kulturu.

Práce odborného člena hodnotící komise bude odměňována finanční částkou ve výši 5 000 Kč ročně.

Před započetím práce každý člen hodnotící komise podepíše čestné prohlášení o mlčenlivosti a o tom, že není v konfliktu zájmů.

Dotační programy v oblasti kultury jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna www.brno.cz v části http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturnia-dopravy/odbor-kultury/dotace.

Oficiální text této výzvy ve formátu PDF naleznete zde: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/dotace/Vyzva_k_nominaci_kandidatu_na_odborne_cleny_hodnoticich_komisi_2016.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *