V. BKP 06-17

12.6.2017 se odehrálo páté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které bylo věnované budoucnosti samotného parlamentu, jeho formálnímu ukotvení, vnitřní struktuře apod. Jednání se zúčastnilo přibližně padesát zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví. Pracovníci Odboru kultury představili návrh možného budoucího fungování a od přítomných zástupců KKO byly sebrány připomínky a návrhy na dopracování konceptu.

Jelikož se jedná o zásadní téma, vyhradili jsme mu na našem webu speciální stránku, kde naleznete veškeré podklady k tématu, stejně jako výzvu k zapojení apod. Rozbalte v levém menu položku Brněnský kulturní parlament a klikněte na „Budoucnost BKP“, nebo klikněte na následující odkaz:

http://kulturniparlament.brno.cz/kulturni-parlament/budoucnost-bkp/