IV. BKP 11-16

Na čtvrtém setkání Brněnského kulturního parlamentu jsme pokračovali ve společné práci na tvorbě strategie kultury a kreativních odvětví. Věnovali jsme se deseti vybraným tématům a dilematům, jejichž zodpovězení či vyjasnění pomůže adekvátně nastavit zmíněný strategický dokument.

Na základě předchozích kroků strategického plánování jsme vznikající dokument rozdělili do čtyř základních oblastí: kvalita, renomé, komfort, soužití a demokracie.

V rámci oblasti kvality kultury jsme se zaměřili na zodpovězení otázek: “Do jaké míry by měla být brněnská kultura orientována na inovaci?” a “Jak by měla fungovat páteřní síť zřizovaných organizací?”. Pro oblast renomé jsme se snažili definovat, co by mělo určovat značku Brna skrze hledání odpovědí na otázky: “Co nebo kdo by měl být kulturní značkou charakterizující Brno?” a “Do jaké míry má být obraz Brna za jeho hranicemi definován kulturou?”.  

V oblasti zajištění komfortu jsme se snažili přijít na to, jaké by mělo být optimální rozdělení pravomocí a kompetencí v oblasti kultury, nebo-li, zda máme: “Centralizovat  nebo decentralizovat městskou správu kultury?” a “Jak zajistit bezbariérovou kulturu?”.  

V oblasti soužití a demokracie jsme diskutovali nad tím: “Jak by měl v dlouhodobém výhledu fungovat Brněnský kulturní parlament?” a “Do jaké míry by měla kulturní politika aktivně podporovat kulturní diverzitu?”. Posledním probíraným tématem bylo téma hodnot, kde jsme se zamýšleli nad tím, které hodnoty jsou pro kulturní politiku zásadní.

Dokumenty ke stažení:

-  Oblasti Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)
-  Souhrn výstupů z pracovních skupin (PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (společné, PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (po jednotlivých skupinách, ZIP)
-  Doslovný přepis výstupů z pracovních skupin (PDF)