III. BKP 06-16

3. Brněnský kulturní parlament
3. Brněnský kulturní parlament

Třetí setkání Brněnského kulturního parlamentu se uskutečnilo 8.6.2016 a jeho programem bylo pokračování ve společné práci na tvorbě Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2050 (datum bylo posunuto kvůli souladu s nově otevřenou Strategií pro Brno, tedy nejvyšším strategickým dokumentem města). U jedenácti pracovních stolů se účastníci a účastnice měli na základě připravených podkladů (teze o budoucím Brně, které vznikly na předchozím BKP a následně byly seřazeny dle prioritizace na advokačních skupinách) dohodnut, které teze jsou pro ně zásadní a měly by se promítnout do vize. Každý stůl vytvořil jednu vizi kulturního a kreativního Brna v roce 2030, o kterých v závěru účastníci a účastnice hlasovali a vybrali vizi vítěznou.  Pro další práci na vizi bude použita vítězná verze, ale bude se i nadále pracovat s formulacemi z ostatních tak, aby výsledkem byla smysluplná, všeobecně akceptovatelná a vznosně znějící vize budoucího Brna.

Výstupy:

- 11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 - fotografie flipchartových papírů (JPEG/ZIP) 
- 11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 seřazených dle hlasování (PDF)