II. kolo AS 08-16

V červnu 2016 proběhlo druhé kolo setkání advokačních skupin Brněnského kulturního parlamentu. Cílem byla prioritizace SWOT analýz jednotlivých sektorů kulturních a kreativních průmyslů v Brně, tedy výběr těch nejdůležitějších silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Protože se v některých advokačních skupinách prioritizace neuskutečnila, proběhla z důvodů sjednocení postupů mezi skupinami prioritizace ještě on-line formou. Níže jsou umístěny výsledky zvážených SWOT analýz.

SWOT Design
 -  SWOT ArchitekturaSWOT Výtvarné uměníSWOT ReklamaSWOT Lidové uměníSWOT HudbaSWOT Scénické uměníSWOT Kulturní fabriky a centraSWOT Kulturní dědictvíSWOT HrySWOT LiteraturaSWOT Film, TV, video a rozhlas