II. BKP 02-16

2. Brněnský kulturní parlament - práce ve skupinách
2. Brněnský kulturní parlament – práce ve skupinách

Druhé setkání Brněnského kulturního parlamentu se konalo 11.2.2016 a jeho program byl věnován především veřejné konzultaci na téma “Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2025”. Ve strukturované diskusi v malých skupinách se 150 účastníků zamýšlelo na tím, jak by mělo brněnské kulturní a kreativní prostředí za deset let fungovat. Skupinky pracovaly s podporou proškolených dobrovolných zapisovatelů a zapisovatelek. Tato první veřejná konzultace byla prvním krokem přípravy kulturní strategie města Brna, která by měla být schválena do konce roku 2017. Výstupem z pracovní části bylo 87 tezí o kulturním a kreativním Brně 2025.

Výstupy:

- Zápisy od jedenácti pracovních stolů (ZIP)
- 87 tezí/výroků o budoucím kulturním a kreativním Brně - neseřazeno (PDF)
- Zvukový záznam první části setkání (MP3)