I. kolo AS 04-16

První kolo setkání advokačních skupin se věnovalo dvěma úkolům:

Proběhla preference výroků o kulturním a kreativním Brně v roce 2030 (později byl kvůli souladu s nadřazenou Strategií pro Brno časový horizont posunut na 2050), které byly výstupem z druhého setkání Brněnského kulturního parlamentu. Každý účastník mohl přidělit 15 bodů libovolným výrokům. Na základě bodování vznikl seznam patnácti vítězných výroků v každé skupině, kterým byly přiděleny body od jednoho pro poslední výrok po patnáct pro vítězný výrok. Na základě těchto bodů byl vytvořen zvážený seznam výroků za všechny skupiny dohromady. Ten pak sloužil jako podklad pro jednání třetího Brněnského kulturního parlamentu, na kterém se rozpracovávaly návrhy vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050.

Druhou aktivitou bylo brainstormingové komentování SWOT analýz daného sektoru, které vznikly v rámci mapování Kulturních a kreativních odvětví v Brně v roce 2014. Účastníci a účastnice diskutovali nad předloženou SWOT analýzou a doplňovali ji svými komentáři.

Výstup:

Zápisy z jednání AS (doplňování SWOT analýzy, diskuse)