Budoucnost BKP

Jednání o budoucnosti BKP

Na této stránce naleznete všechny výstupy ze stávajících jednání o budoucím uchopení Brněnského kulturního parlamentu.

Výstupy

Zápis po druhém jednání pracovní skupiny k budoucnosti BKP v září 2017 (PDF)
Zápis po prvním jednání pracovní skupiny k budoucnosti BKP v srpnu 2017 (PDF)
Návrh fungování BKP jako samostatného subjektu diskutovaný na pátém setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Zápis kulatých stolů z pátého setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Inspirace Berlín & Lipsko (PDF)

Kontext

Brněnský kulturní parlament se poprvé objevuje v rovině návrhů již na začátku devadesátých let. Mělo se jednat o volné nezávislé sdružení lidí a institucí k ochraně a podpoře kulturního života v Brně s volenou Radou kultury města Brna, která měla být konzultantem městu v otázkách kultury.


(z archivu MČ Brno-Střed, zřejmě rok 1991)

V roce 2015 ideu kulturního parlamentu oživil náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan. Město ve své režii svolalo parlament pětkrát s přibližně půlroční periodou, a využilo jeho platformu především k participativním a konzultačním aktivitám tvorby městské strategie kultury a kreativních odvětví. Oslovováno k účasti je cca 1100 osob (počet se stále navyšuje, platforma je otevřená), různě aktivních je přibližně 350.

Na základě reflexe účastníků i organizačního týmu byla v červnu 2017 otevřena debata o budoucnosti BKP. V prvním kroce bylo navrženo převést platformu do podoby nezávislého subjektu. Vzorem byly podobné subjekty v Berlíně a Lipsku. Návrh byl představen a diskutován na pátém setkání BKP v červnu 2017. Návrh i zápis diskuze během BKP naleznete v odkazech výše.

Zájemci o zakládání spolku byli pozváni na schůzku 4. 8. 2017, kde se diskutovaly obrysy spolku. V červenci a srpnu 2017 byla otázka individuálně diskutována i s mnohými dalšími zástupci brněnské scény. Konzultace vedly k přeformulování návrhu. Ten se navrací k formátu BKP jakožto městem svolávané a organizované aktivity a přidává odbornou Radu kultury jako orgán pro odbornou oponenturu kroků kulturní politiky.