BRNĚNSKÝ KULTURNÍ PARLAMENT

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

1000 oslovovaných zástupců kulturní a kreativní scény v Brně
200 aktivně zapojených

V letech 2015-2017 byla platforma Brněnského kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin využívána zejména pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna. Od roku 2018 jsou setkání organizována okolo konkrétních témat (budoucnost bývalé káznice, Evropské hlavní město kultury, kulturní nadace veřejné správy).
 

Pro aktuální informace nás sledujte na Facebooku.