Dopad COVID19 na kulturní a kreativní odvětví v Brně

Sledujte náš pravidelný NEWSLETTER Odboru kultury MMB Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Číslo 6, Číslo 7, Číslo 8, Číslo 9, Číslo 10, Číslo 11, Číslo 12

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Z ÚROVNĚ MĚSTA

V souvislosti s dopady mimořádných opatření kvůli viru COVID-19 na aktéry kulturních a kreativních odvětví v Brně zpracoval Odbor kultury MMB návrh dotačního programu a návratné finanční výpomoci na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19. Ve čtvrtek 9. dubna 2020 se uskutečnila veřejná telekonference k vypořádání připomínek k těmto návrhům, report z diskuze včetně audiozáznamu najdete ZDE.

Rada města Brna schválila 17. 4. 2020 balíček opatření pomoci pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru:

-> pro pomoc nájemcům v městských objektech město čeká na vyhlášení a podmínky státního programu COVID – Nájem, o dalším postupu vás budeme informovat

-> pro pomoc restauračním zařízením byla schválena žádost, aby městské části v letošním roce prominuly poplatky za restaurační zahrádky, přičemž je město připraveno tuto částku městským částem kompenzovat

-> pro pomoc kulturní scéně, která je zákazem společenských akcí kriticky ohrožena, byl vyhlášen dotační titul, který umožní kulturním subjektům na překonání kritického období čerpat 20 až 50 tisíc na zmírnění důsledků pandemie COVID-19 (více ZDE)

-> pro pomoc velkým nezřizovaným subjektům v kultuře, pro které je pomoc formou výše uvedené dotace nedostačující, byl dále udělen úkol Odboru kultury zajistit balíček finančních prostředků pro individuální pomoc

-> pro pomoc příjemcům všech dotací z rozpočtu města byla schválena možnost změny účelu využití části dříve vyplacené dotace pro krytí ztrát vzniklých v důsledku pandemie COVID-19

UŽITEČNÉ INFORMACE (náhrady škody, MPSV – program Antivirus na ochranu zaměstnanosti aj.)

DOTAZNÍK COVID19

V termínu 18. – 22. 3. 2020 provedl Odbor kultury MMB dotazníkové šetření za účelem efektivního vyhodnocení zatímního dopadu současné situace na aktéry brněnských kulturních a kreativních odvětví a následného nastavení dalšího postupu ke zmírnění dlouhodobých důsledků. Výsledky dotazníku si můžete přečíst ZDE

DOTACE

V případě, že jste příjemcem dotací v oblasti kultury pro rok 2020, a s ohledem na nouzový stav je realizace vaší činnosti/projektu nějak změněna, posunuta nebo omezena, ozvěte se prosím s touto skutečností příslušným pracovnicím Odboru kultury MMB. Vaše problémy budeme řešit individuálně a s maximální vstřícností.

Všechny letos schválené dotace budou vyplaceny.

S ohledem na nouzový stav jsou Vám k dispozici prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

dotační programy v oblasti:

● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz

● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS.
, kontaktní telefon: 542 172 095, email: pecinova.bronislava@brno.cz

● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, email: hujnakova.pavla@brno.cz

Informace o jednotlivých provozech příspěvkových organizací v kultuře najdete na jejich webových stránkách viz zde.

poslední aktualizace ke dni 3.7.2020