Dokumenty ke stažení

Zde naleznete všechny výstupy z Brněnského kulturního parlamentu (BKP) a jeho advokačních skupin (AS), z procesu tvorby Strategie kultury a kreativních odvětví a z navazujících jednání.

Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví

- Strategická a programová část SKKO v 6.0 (schváleno Zastupitelstvem města Brna 15.5.2018)
- Strategická a programová část SKKO v 5.3 (pro Zastupitelstvo města Brna - 15.5.2018)
- Strategická a programová část SKKO v 5.2 (pro Radu města Brna - 27.3.2018)
- Strategická a programová část SKKO v 5.1 (pro Poradu vedení města - 19.3.2018)
- Strategická a programová část SKKO v 5.0 (pro Poradu vedení města - 23.10.2017)
- Strategická a programová část SKKO v 4.0 (pro Komisi Rady města Brna pro kulturu - 18.10.2017)
- Zapracování připomínek ke Strategické a programové části SKKO
- Strategická a programová část SKKO v 3.0 (k veřejnému připomínkování - září 2017)

ENGLISH VERSION

Řešení budoucnosti Brněnského kulturního parlamentu

Zápis po druhém jednání prac.skup. k budoucnosti BKP v září 2017 (PDF)
Zápis po prvním jednání prac.skup. k budoucnosti BKP v srpnu 2017 (PDF)
Návrh fungování BKP jako samostatného subjektu diskutovaný na pátém setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Zápis kulatých stolů z pátého setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Inspirace Berlín & Lipsko (PDF)

Vize a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví – květen 2017

- Vize
- Shrnutí analytické části

Analýza transformace příspěvkových organizací – červen 2017

- Analýza transformace příspěvkových organizací (PDF)

Dílčí výstupy analytické části strategického plánování – březen 2017

- Kultura a kreativní odvětví v Brně - aktualizace SWOT analýz z Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně (PDF)
- Evaluace Programu rozvoje kultury města Brna (PDF)
- Přehled financování kultury městem Brnem v letech 2012-2016 (PDF)

IV. BKP – 30.11.2016

-  Oblasti Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)
-  Souhrn výstupů z pracovních skupin (PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (společné, PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (po jednotlivých skupinách, ZIP)
-  Doslovný přepis výstupů z pracovních skupin (PDF)

II. kolo jednání Advokačních skupin – červen 2016

Výsledky zvážených SWOT analýz:

 -  SWOT Architektura
 -  SWOT DesignSWOT Výtvarné uměníSWOT ReklamaSWOT Lidová uměníSWOT HudbaSWOT Scénické uměníSWOT Kulturní fabriky a centraSWOT Kulturní dědictvíSWOT HrySWOT LiteraturaSWOT Film, TV, video a rozhlas

III.BKP – 8. 6. 2016

- 11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 - fotografie flipchartových papírů (JPEG/ZIP) 
- 11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 seřazených dle hlasování (PDF)

I. kolo jednání Advokačních skupin – březen, duben 2016

- Vítězné výroky o budoucím kulturním a kreativním Brně dle jednotlivých advokačních skupin (PDF)
- Vítězné výroky o budoucím kulturním a kreativním Brně dle vážení za všechny skupiny dohromady (PDF)
- Zápisy z jednání AS - doplňování SWOT analýzy, diskuse, (ZIP/PDF)

II.BKP – 11. 2. 2016

- Zápisy od jedenácti pracovních stolů (ZIP)
- 87 tezí/výroků o budoucím kulturním a kreativním Brně - neseřazeno (PDF)

I.BKP – 26. 5. 2015

- Zápis (PDF)
- Stopáž diskuzních příspěvků (PDF)
- Zvukový záznam (MP3)