Závěry dotazníkového šetření dopadů COVID-19 na kulturní a kreativní odvětví v Brně

Online dotazníkové šetření Odboru kultury Magistrátu města Brna bylo uskutečněno v termínu 18. – 22. 3. 2020. Osloveni byli žadatelé a příjemci dotace, zároveň byl dotazník také propagován u nezávislé kulturní a kreativní scény plošně na sociálních sítí a kulturně zaměřených platformách. Dotazník byl vytvořen za účelem efektivního vyhodnocení dopadu současné situace na aktéry brněnských kulturních a kreativních odvětví a následného nastavení dalšího postupu ke zmírnění dlouhodobých důsledků na úrovni města Brna.

Pokračovat ve čtení „Závěry dotazníkového šetření dopadů COVID-19 na kulturní a kreativní odvětví v Brně“

INFORMACE KE ZPŮSOBU NÁHRADY ŠKODY OD STÁTU V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

Podání žádosti o náhradu škody umožňuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), konkrétně § 36 – Náhrada škody.

Pro možnost požádat o náhradu škody od státu v souvislosti se současnými krizovými opatřeními je nutné, aby provedení krizového opatření schváleného vládou přímo dopadalo na činnost žadatele, ten poté bude muset doložit, že má nárok na odškodnění:

  • Dokládá vzniklou škodu (vyčíslení např. ztráty ze vstupného, kvůli zrušené akci)
  • příčinná souvislost mezi vznikem škody s krizovým opatřením (např. zákaz konání akcí nad 30 osob nebo zákaz maloobchodního prodeje dle krizového opatření vlády).

V rámci žádosti o náhradu škody lze žádat o ušlý zisk.

Pokračovat ve čtení „INFORMACE KE ZPŮSOBU NÁHRADY ŠKODY OD STÁTU V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM KRIZOVÝCH OPATŘENÍ“

Dopad COVID19 na kulturní a kreativní odvětví v Brně

Sledujte náš pravidelný NEWSLETTER Odboru kultury MMB Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4, Číslo 5, Číslo 6, Číslo 7, Číslo 8, Číslo 9, Číslo 10, Číslo 11, Číslo 12

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Z ÚROVNĚ MĚSTA

V souvislosti s dopady mimořádných opatření kvůli viru COVID-19 na aktéry kulturních a kreativních odvětví v Brně zpracoval Odbor kultury MMB návrh dotačního programu a návratné finanční výpomoci na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19. Ve čtvrtek 9. dubna 2020 se uskutečnila veřejná telekonference k vypořádání připomínek k těmto návrhům, report z diskuze včetně audiozáznamu najdete ZDE.

Pokračovat ve čtení „Dopad COVID19 na kulturní a kreativní odvětví v Brně“