Noví hodnotitelé žádostí o dotace v oblasti kultury

O vítězích veřejného hlasování do komisí pro hodnocení žádostí o dotace jsme vám již psali zde. Nyní už známe kompletní složení všech komisí, schválila je Rada města Brna na své schůzi č. R8/093 dne 24. 6. 2020. Na medailonky jednotlivých hodnotitelů se můžete podívat na dotačním webu města Brna.

Pokračovat ve čtení „Noví hodnotitelé žádostí o dotace v oblasti kultury“

Dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022

Rada města Brna schválila dne 24. 6. 2020 na své schůzi č. R8/093 dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 (jednoleté) a 2021-2022 (dvouleté) v těchto oblastech:

▪️  Audiovize
▪️  Divadlo, performance a cirkus
▪️  Hudba
▪️  Celoroční činnost hudebních klubů
▪️  Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
▪️  Literatura
▪️  Umělecká řemesla a lidové tradice
▪️  Tanec
▪️  Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Znění jednotlivých programů si můžete přečíst po kliknutí na název výzvy.

Pokračovat ve čtení „Dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022“

Výsledky hlasování o členech komisí pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury pro roky 2021-2022

Každá hodnoticí komise v uvedených oblastech kultury má celkem pět členů. Jednoho člena vybrala ve veřejném hlasování veřejnost, jednoho doporučil Odbor kultury MMB, jeden byl vybrán z akademického prostředí vysokých škol a dva členové byli vybráni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Členy hodnoticích komisí jmenuje Rada města Brna a náměstek primátorky města Brna Bc. Tomáš Koláčný.

Pokračovat ve čtení „Výsledky hlasování o členech komisí pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury pro roky 2021-2022“

Návratná finanční výpomoc v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

Odbor kultury Magistrátu města Brna připravil ke zmírnění dopadu protipandemických opatření dvě alternativy pomoci aktérům kulturní a kreativní brněnské scény. Jejich znění Vám nyní přinášíme k připomínkování. Vyjádření ke konkrétnímu očíslovanému bodu znění vč. příslušné sekce či k textu jako celku můžete vložit jako komentář pod dokumentem. Případně svou připomínku můžete zaslat na majickova.veronika@brno.cz. Děkujeme, že se zapojujete!

Pokračovat ve čtení „Návratná finanční výpomoc v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19“