Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Předkládáme vám k připomínkování nový dotační program Významné kulturní akce. Celý dokument naleznete také zde. Konstruktivní komentáře pište pod text návrhu nejpozději do 31.7. 2021. Děkujeme vám, že se podílíte na utváření brněnské kultury!

Shrnutí situace a historické pozadí

Akce velkého významu jsou v současnosti řešeny na Odboru kultury MMB (dále jen OK) zejména formou víceletých individuálních dotací. Do roku 2018 měl OK pro akce podobného rozsahu samostatný Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce). Problémem tohoto dotačního programu byla příliš nízká částka určená na rozdělování –  v rámci programu se v roce 2018 rozdělovalo pouze 4 040 tis. Kč, z čehož 1 350 tis. Kč bylo navíc vázáno 4letými dotacemi, což neodpovídalo potřebám žadatelů a výši jejich nákladů. Dotační program již pro rok 2019 nebyl RMB schválen a části žadatelů, kteří byli v daném dotačním programu dlouholetými příjemci, byly schváleny Zastupitelstvem města Brna v roce 2018 víceleté individuální dotace. Financování těchto individuálních dotací skončí u všech případů v roce 2021, pokud v letošním roce nedojde v důsledku epidemiologických událostí k prodloužení realizace letošních ročníků. Ostatní akce a subjekty byly pak řešeny v ostatních programových oblastech. 

Pokračovat ve čtení „Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce“

Chystáme XII. Brněnský kulturní parlament

Již po dvanácté se setká kulturní a kreativní scéna města Brna. Tentokrát se pobavíme na téma „Kultura ve veřejném prostoru“. Součástí budou jako vždy i novinky ze strany města a prostor pro diskuzi. Detailní program a hosty vám představíme v průběhu června. Těšíme se na vás!

Bližší info -> v události na Facebooku.

Pokračovat ve čtení „Chystáme XII. Brněnský kulturní parlament“

Brno bude mít Knihovnu Milana Kundery

Loni v létě věnoval brněnský rodák a světoznámý česko-francouzský spisovatel Milan Kundera s manželkou Věrou svoji knihovnu i s rozsáhlým archivem Moravské zemské knihovně sídlící v Brně. Za tímto impozantním gestem stojí nejen dobré kontakty a dřívější úspěšná spolupráce manželů Kunderových s knihovnou, ale také spisovatelův stále silný vztah k rodnému Brnu. Proto chtějí město a knihovna při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery, jak se bude nová instituce jmenovat, spolupracovat. Brněnští radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo memorandum, kde je tento záměr deklarován.

Zdroj fotografie: Wikimedia

Pokračovat ve čtení „Brno bude mít Knihovnu Milana Kundery“