Brno bude mít Knihovnu Milana Kundery

Loni v létě věnoval brněnský rodák a světoznámý česko-francouzský spisovatel Milan Kundera s manželkou Věrou svoji knihovnu i s rozsáhlým archivem Moravské zemské knihovně sídlící v Brně. Za tímto impozantním gestem stojí nejen dobré kontakty a dřívější úspěšná spolupráce manželů Kunderových s knihovnou, ale také spisovatelův stále silný vztah k rodnému Brnu. Proto chtějí město a knihovna při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery, jak se bude nová instituce jmenovat, spolupracovat. Brněnští radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo memorandum, kde je tento záměr deklarován.

Zdroj fotografie: Wikimedia

Na základě dokumentu, jehož celý název zní Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery v Brně, MZK převeze knihovnu a archiv ze zahraničí, pořídí jejich kompletní soupis včetně katalogizace a ve svých prostorách vybuduje pro tuto významnou sbírku zázemí v samostatné studovně, která ponese označení „Knihovna Milana Kundery“. Na základě dohody se správci autorských licencí bude knihovna rozšiřována o další česká i zahraniční vydání. Čtenářům MZK pak bude archivní materiál přístupný primárně v digitální podobě.

„Brno si velice váží toho, že je rodištěm nejslavnějšího a nejúspěšnějšího žijícího spisovatele českého původu, což dalo mimo jiné najevo tím, že mu v roce 2009 udělilo čestné občanství. Nyní bude usilovat o to, aby se Knihovna Milana Kundery stala základem pro kulturní značku, pod níž se kromě prezentace samotné sbírky budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli nebo odborné diskuse o české i světové literatuře a kultuře. Chceme světu ukázat, že jsme Kunderovo město a že jsme na to náležitě hrdí,“ nastínil vizi města náměstek primátorky Tomáš Koláčný, který má v gesci oblast kultury.

„Město prostřednictvím memoranda deklaruje, že je připraveno provoz knihovny a archivu Milana Kundery v prostorách Moravské zemské knihovny finančně a odborně podporovat. Jakmile tedy knihovna zahájí činnost, bude jako poradní orgán ředitele Moravské zemské knihovny zřízena dramaturgická rada se zástupcem města. Ta se bude podílet na tvorbě dramaturgické náplně Kunderovy knihovny,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Milan Kundera se ve svých esejích často věnuje Leoši Janáčkovi jako velké postavě evropské kultury a svým dílem významně přispívá ke zvyšování povědomí o jeho géniu ve světě. Velmi se zajímá také o stavbu Janáčkova kulturního centra a připojil svůj podpis k deklaraci Koncertní sál pro Brno z 8. srpna 2014. Proto město podpořilo návrh manželů Kunderových, aby náměstí, které u centra vznikne, bylo pojmenováno po spisovatelově otci Ludvíkovi, který byl žákem Leoše Janáčka, interpretem jeho děl, působil jako tajemník a profesor na brněnské konzervatoři a také jako děkan Hudební fakulty a posléze i rektor JAMU.

Zdroj: město Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *