Akční plán – Systém a koordinace

Skupina aktivit týkajících se nastavování pravidel a procesů, fungování Odboru kultury, koordinace mezi org. složkami MMB, koordinace s externími subjekty apod.

2 odpovědi na “Akční plán – Systém a koordinace”

  1. Kulturní a kreativní rada se může stát významným nástrojem pro plánování a řízení v oblasti kultury. Význačnou částí brněnské kultury je divadelní tvorba, do níž je investována největší část financí. Z tohoto hlediska je nutné, aby se členové rady dobře orientovali v dané oblasti a aby do ní měli maximální vhled. To (na rozdíl třeba od hudby či výtvarného umění) vyžaduje nejen jazykovou znalost, ale především také podrobnou znalost tvorby jednotlivých divadel a divadelních skupin. Z tohoto hlediska je velmi diskutabilní, nakolik může být tato rada mezinárodní.

    Návrh na mezinárodní složení komise při daném rozpočtu je v rozporu nejen s jazykovým porozuměním, ale i představou, že by hodnotitelné měli možnost víckrát dané instituce nebo vůbec Brno navštívit. Chápeme potřebu vyvázat výběr hodnotitelů z přímých vztahů s institucemi, ale toho je možné dosáhnout i bez nutnosti mezinárodní komise.

    1. Popis aktivity byl rozdělen do let 2021 a 2022. Na rok 2021 je v plánu definice samotné kulturní rady na základě široké diskuze a zkušeností ze zahraničí. Mezinárodnost v oblasti divadla může být pokryta osobnostmi ze SR, v ostatních oblastech je možné vyhledávat v okolí 300 km od Brna (Slovensko, Rakousko, Polsko). Rozpočet na rok 2022 je daný aktuální situací, počítáme, že půjde o pilotní ročník fungování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *