Akční plán – Akce

Skupina aktivit zahrnující akce pro odbornou či širší veřejnost v produkci MMB či významných externích pořadatelů.

4 odpovědi na “Akční plán – Akce”

 1. Ad. Systém a koordinace
  Nerozumím tomu, proč je u některých aktivit odhad nákladů v konkrétní sumě, jinde je napsáno „dle možností rozpočtu“, jinde je to proškrtnuté pomlčkou. Jak tomu mám rozumět? Nakolik je odhad přesný a znamená, že pokud je tam uvedena konkrétní částka, tak bude z rozpočtu i uvolněna? Platí i pro další tři skupiny aktivit.
  Ad. Mapování, data, aplikace
  Aktivita 17. – domnívám se, že už dnes existuje představa, jaké kvali a kvanti ukazatele sledovat, aby už v roce 2021 bylo možné sledovaná data vyhodnocovat, případně dohledávat jiné ukazatele. Ztrácet dva roky na tom, aby se teprve hledalo, co vlastně sledovat, mi přijde neefektivní. Zvláště za 2 mil Kč…
  Aktivita 18. – zde se domnívám, že by naopak mohla aktivita počkat nejdříve na rok 2022, resp. Na rok, kdy už bude z předchozích let ověřené, že chceme sledovat ta a ta konkrétní data.
  Ad. Infrastruktura
  Aktivita 20. – Plug and Play byl spuštěn už letos, diskuse ke konceptu 1 % na kulturu ve veřejné prostoru už začala dříve, nebo jak si představujete její započetí?
  Aktivita 21. – místo evaluace běžícího systému raději evaluace existujícího systému
  Aktivita 22. – pilotní kreativní Hub KUMST byl právě otevřen, na druhou stranu Divadlo na Výstavišti bylo nabídnuto k prodeji, nebo ne?
  Aktivita 23. a 24. – proč obě tyto aktivity (Kreativní centrum na Cejlu a Janáčkovo kulturní centrum) mají vlastní harmonogram, resp. Proč není propojen konkrétně na AP
  Ad. Akce
  Aktivity 25. – 29. – opět často „dle vlastního harmonogramu“, bez zmínky toho, zda se bude připouštět diskuse o reálné poptávce např. na 3 velké festivaly (viz Aktivita 27.), resp. EHMK (akt. 28)
  Doporučuji, zamyslet se nad komentářem či zdůvodněním tohoto AK č. 1. Je jasné, že se vztahuje ke SKKO v Brně, ale na druhé straně jsme současně vystaveni neočekávané pandemii koronaviru, která jakékoli plánování silně relativizuje. Plánování v dnešní době je silně paralyzované, omezuje se na krizové řízení změny. Proto by bylo vhodné upozornit na to, že ač bude AP přijat a schválen, jeho realizace se dočkáme nejdříve po odeznění pandemie.

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš komentář.

   Obecně: u všech aktivit byly upraveny odhady nákladů a popisy byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci. Přestože je v dnešní době plánování silně paralyzované, nechceme na něj zcela rezignovat a věříme, že i vedle krizového řízení změny bude prostor na realizaci 1. Akčního plánu SKKO.

   Ad Aktivita 17. – Odbor kultury si je samozřejmě vědom, jaká data potřebuje sbírat. V tomto ohledu proto vznikají nové projekty, metodiky a ustavuje se spolupráce s dalšími subjekty ohledně sdílení dat. Zároveň je v procesu tvorba platformy pro automatizovaný sběr dat, která do budoucna ulehčí dostupnost dat a jejich přesnost. Nicméně kvalitativní výstupy je možné často získat pouze na základě sociologicko-ekonomického šetření ve spolupráci s profesionálními agenturami, což vyžaduje vynaložení určitých finančních prostředků.

   Ad Aktivita 18. – Zmiňované aplikace pracují s daty, kterými MMB disponuje a v určité podobě s nimi pracuje, není proto nutné jejich využití vymýšlet. GIS aplikace jsou vytvářeny za účelem usnadnění činnosti pracovníkům úřadu, anebo pro lepší orientaci veřejnosti. V tuto chvíli například pracujeme na mapě kulturních institucí či mapě Pasportu drobné architektury.

   Ad. Aktivita 20 – formulace byly upřesněny – diskuze k 1 % v Brně ještě pořádně nezačala, ale budeme se tento koncept snažit prosadit a projekt Plug and Play byl spuštěn pouze v pilotní fázi, plná verze je plánovaná na rok 2021.

   Ad. Aktivity 21-22 – formulace byly upraveny – KUMST byl „pouze pokřtěn“, ale provoz ještě úplně nezahájil. Divadlo na Výstavišti se k prodeji nenabízí, město Brno ani BVV však současnosti nedisponují dostatečnými financemi na rekonstrukci objektu, hledají se další možnosti financování, podpora ze strany města je formou PR

   Ad. Aktivity 23-24 – obě aktivity mají vlastní řídící výbor složený z radních města. Jedná se o 2 velké infrastrukturní strategické projekty města s vlastním projektovým řízením a samostatným rozpočtem. Propojení s Odborem kultury je zajištěno právě skrze Akční plán. V případě JKC je projekt ve fázi stavebního povolení a dokončování prováděcí dokumentace, u KC se čeká na nové výzvy evropských fondů.

   Ad. Aktivity 25 – 29 – formulace byly upřesněny, v několik případech jsme vázáni smlouvou (letní festival, přihláška UNESCO), u aktivity EHMK proběhne diskuze na úrovni vedení města již letos.

 2. Nevidím důvod zde jmenovat speciálně některé festivaly, a už vůbec ne nové či mladé. V současné krizi navíc budeme rádi, pokud se podaří udržet aspoň některé již etablované, to mi přijde mnohem důležitější.

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Aktivita Velké hudební festivaly se týká festivalů, které je město Brno zavázáno pořádat, protože jsou součástí přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO (Maraton hudby Brno) či s nimiž má na rok 2021 již podepsánu smlouvu o poskytnutí dotace (Pop Messe, TrutnOFF BrnoON). V roce 2022 se bude výběr podpořených velkých festivalů řídit novým dotačním programem na podporu marketingově významných akcí (viz Aktivita č. 11).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *