Shrnutí analytické části

Analytická část strategického plánování byla shrnuta do 14 potenciálů a 16 problémů, které seskupuje do šesti tematických oblastí:

- Podmínky pro rozvoj kvality
- Kultura a vzdělávání
- Spolupráce a propojování
- Renomé
- Publikum
- Dostupnost a soužití

Kapitola je výstupem všech předchozích analytických kroků. Staví především na aktualizaci SWOT analýz Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně, které doplňuje závěry plynoucími z dalších podkladových materiálů:

- Mapování kulturních a kreativních odvětví ve městě Brně (link, JIC, 2014) 
- Program rozvoje kultury ve městě Brně (PDF, 2012) 
- Kultura a kreativní odvětví v Brně - aktualizace SWOT analýz z Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně (PDF) 
- Evaluace Programu rozvoje kultury města Brna (PDF) 
- Přehled financování kultury městem Brnem v letech 2012-2016 (PDF)
- Analýza transformace příspěvkových organizací (PDF)

Dokumenty ke stažení

PDF verze úvodních částí strategie rozeslaná k připomínkování 30.3.2017:
- Úvodní části a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví
 * PDF představuje také grafickou koncepci výsledného dokumentu.
PDF verze Vize a Shrnutí analytické části po zapracování připomínek v dubnu 2017:
- Vize
- Shrnutí analytické části

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.