Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví pro období 2020 – 2022

Akční plán pro období do roku 2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna bylo možné připomínkovat do 11. 10. 2020. V následujících dnech všechny připomínky zpracoval Odbor kultury MMB a navrhl jejich případnou implementaci. Výsledná verze byla schválená Zastupitelstvem města Brna dne 8. 12. 2020.

STAV PŘED PŘIPOMÍNKOVÁNÍM:

Jednotlivé tematické sekce naleznete v odkazech níže. Akční plán v celku pak zde.

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna 15. 5. 2018. Ve Strategické části stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky k roku 2050. Programová část rozvedla cíle do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Nejnižším patrem strategie jsou akční plány vymezující specifické aktivity k naplnění opatření, priorit, cílů i samotné vize.

Následující stránky představují první akční plán na období 2020 – 2022. Obsahuje 29 aktivit sloučených do čtyř skupin:

Tabulka uvádí pro každou aktivitu čísla opatření z programové části strategie, na které aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit, bude po uplynutí doby platnosti Akčního plánu č. 1 SKKO za období 2020–2022 zpracována Informativní zpráva o průběhu realizace, která bude předložena Radě města Brna.

Tato informativní zpráva bude obsahovat zejména:

 • informace o realizaci jednotlivých aktivit a dílčích projektů;
 • zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace.

V případě potřeby aktualizace bude dokument znovu podroben procesu schválení příslušnými orgány města a poté zveřejněn na internetových stránkách města.

Seznam zkratek použitých v akčním plánu

5 odpovědí na “Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví pro období 2020 – 2022”

 1. Zdravím – jsem organizátorem a zakladatelem tohoto festivalu – který probíhal jak v Brně tak i v jeho okolí.
  Během let se jej zúčastnilo stovky umělců z více jak 40 zemí světa, a postupně jsme dospěli k 10. ročníku a přidružila se další aktivita – Global Chill-out evening v brněnských klubech MusicLab, ArtBar Druhý Pád a další – 20x.
  Je nějaká šance pomoci s podporou a organizací pod záštitou města Brna.
  2x jsem zkoušel žádat o finanční podporu a půl roku – kdy jsem festival dotoval energií a finančními prostředky z vlastních zdrojů až dosáhl půl milionu – jsem nebyl vybrán.
  Do dnes mi píšou umělci z celého světa, zda-li budeme pokračovat.
  Byl spojen i s Workshopy vzděláváním se zaměřením na přírodní zdroje a celkově na rozvoj lidského ducha a těla.
  Děkuji.
  Ivan Jašek

  1. Dobrý den, děkujeme za Vás komentář. Doporučujeme vám zažádat si o dotaci ve standardním dotačním programu v příštím roce a vyžádat si hodnocení vašeho projektu z let minulých. Všechny přihlášené projekty a činnosti posuzuje odborná komise na základě vyhodnocení kvality. Chápeme, že připravovat festival a zároveň čekat na výsledky dotačního řízení je z finančního hlediska náročné. Nicméně dotaci nelze nárokovat. Bodové ohodnocení odborné komise můžete využít jako inspiraci pro zlepšení a zvýšení svých šancí v dalším roce dotačního programu.

 2. Akční plán-konkrétnější podoba a přímá vazba na rozpočet města napsal:

  Velmi vítáme úsilí města vytvořit Akční plán. Předložený návrh je velmi ambiciózní. Vnímáme jej však spíše jako všeobjímající koncept, co by bylo dobré v oblasti brněnské kultury v dohledné době udělat, než jako skutečný Akční plán – strukturovaný na základě priorit a jasně přehledné kulturní strategii. Ten chápeme jako závazný plán Odboru kultury a města Brna, co přesně chce v nejbližších 730 dnech realizovat. V tomto ohledu by Akční plán měl být v řadě bodů konkrétnější, se zřetelným odhadem nákladů a s přímou vazbou/požadavkem na rozpočet města a jednotlivé odbory. Vzhledem k současné situaci by měl Akční plán reagovat také na důsledky pandemie, případně stanovit priority pro vytčené období.
  Miroslav Oščatka

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. U všech aktivit byly upraveny odhady nákladů, zodpovědnost a priority. Popisy aktivit byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *