Přinášíme záznam z kulturního parlamentu na téma Brno 2028: Evropské hlavní město kultury

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se sešli v kreativním hubu KUMST Brno, abychom představili první kroky, které Brno zatím podniklo k vysněnému cíli, a tím je titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Děkujeme všem za účast, diskuzi i úžasnou atmosféru, ze které bylo jasné, že Brno CHCE být městem kultury. Pokud jste některou část nestihli, můžete se podívat na záznam.

Dopolední část programu byla zaměřená na prezentaci soutěžních týmů z opencallu na téma kandidatury Brna v soutěži Evropské hlavní město kultury (více zde: SOUTĚŽNÍ VÝZVA: Téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury)

Přišlo nám 12 skvělých nápadů, ze kterých jsme vybrali k prezentaci na parlamentu šest a seřadili je do tematických okruhů:

– ARCHITEKTURA
– HUDBA
– „POSTIŽENI UMĚNÍM“
– OSTATNÍ

Všem účastníkům a prezentujícím moc děkujeme!
Jednotlivé prezentace si můžete prohlédnout zde.

Pokračovat ve čtení „Přinášíme záznam z kulturního parlamentu na téma Brno 2028: Evropské hlavní město kultury“

SOUTĚŽNÍ VÝZVA: Téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury

Brno kandiduje na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Chcete být součástí? Přihlaste se do soutěže o návrh tématu kandidatury, které je povinnou součástí přihlášky. Proto se vás ptáme:

– Jaká témata jsou podle vás důležitá pro Brno?
– Čím je Brno výjimečné? 
– Co může dát světu? 

Pošlete nám svoje nápady a dostanete příležitost je prezentovat na XIII. setkání Brněnského kulturního parlamentu, který se bude konat 3. 11. 2021 v KUMSTu. Zúčastnit se můžete jako jednotlivec nebo v týmu (do 5 osob). Čekají na vás zajímavé ceny, ale i zkušenosti a příležitost stát se součástí prestižní mezinárodní soutěže.

Pokračovat ve čtení „SOUTĚŽNÍ VÝZVA: Téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury“

XIII. Brněnský kulturní parlament bude na téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury

Brno kandiduje na Evropské hlavní město kultury. Přijďte na setkání kulturního parlamentu, který tentokrát chystáme jako celodenní konferenci a zjistěte, jaké příležitosti titul může Brnu a jeho obyvatelům, firmám, organizacím i návštěvníkům přinést do budoucna. Setkání proběhne v KUMSTu na Údolní 19 v Brně. Těšíme se na vás!

Bližší info také -> v události na Facebooku.

Pokračovat ve čtení „XIII. Brněnský kulturní parlament bude na téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury“

Vypořádání připomínek k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Děkujeme všem, kteří nám zaslali své věcné připomínky k připravovanému dotačnímu programu pro významné kulturní akce (VKA) a pomáhají nám tak efektivně vylepšovat stávající dotační systém.

Všechny obdržené připomínky jsme zde shromáždili a jednotlivě okomentovali. Vyšli jsme vstříc i těm, kteří připomínky odeslali po stanoveném termínu.

1.

Není pravda, že by měl OK do roku 2018 takový podobný program. Program, o němž se mluví v materiálu, byl pro jiné akce, a festivaly, které zde jsou uvedeny, z něj nebyly financovány. Má to vzbuzovat pocit, že jde o návrat k normálu… 

Jednalo se o dotační program  pro poskytování  dotací  na podporu  významné  kontinuální víceleté kulturní  činnosti  a  kulturních akcí  velkého  rozsahu  (významné akce). Program byl cílen na podporu realizace  významných  kulturních  akcí  celoměstského  či  regionálního  významu  konaných ve  městě  Brně,  na  kulturní  reprezentaci  města  Brna  nebo  podporu  veřejných  kulturních  služeb významně  doplňujících  a  obohacujících  kulturní  nabídku  města  Brna,  na  kterých  má  město Brno  zájem.  Rozsah  projektu/celoroční  činnosti  byl dán  i  rozsahem  rozpočtu,  kdy  požadovaná částka činila min. 500 tis.  Kč, přičemž  tato  částka nesměla přesáhnout 70 %  celkových předpokládaných  uznatelných  nákladů  projektu/celoroční činnosti v  kalendářním  roce. Dotační program byl multižánrový a byl pro všechny akce velkého rozsahu včetně akcí festivalového typu – např. v roce 2016 byla v rámci tohoto dotačního titulu přidělena dotace mimo jiné společnostem Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. (na celoroční činnost 3 mil. Kč), JAZZFESTBRNO o.p.s. (na JAZZFESTBRNO 1,15 mil. Kč), Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. (Concentus Moraviae 350 tis. Kč) i Větrné mlýny o.p.s. (Měsíc autorského čtení (590 tis. Kč), což lze dohledat i zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/. V roce 2017 v tomto programu zmíněné subjekty žádost opětovně podávaly, ale mimo Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. své žádosti stáhly, a následně jim byly schváleny individuální dotace. Ne všechny současné festivaly v tomto dotačním titulu do roku 2017 mohly figurovat, neboť řada z nich je mladšího data, kdy jim byla schválena rovnou individuální podpora v roce vzniku (např. Serial Killer) a do běžných dotačních programů se nehlásily nebo byly dotovány v rámci běžného dotačního titulu a od roku 2017 jim byla schválena víceletá individuální podpora (např. Moravia music fest – později přejmenován na Groove Brno). 

Pokračovat ve čtení „Vypořádání připomínek k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce“