Výstupy z kulatých stolů

Diskusní skupiny tzv. kulatých stolů proběhly v rámci pravidelné Evaluace dotačního systému, zakotvené v Akčním plánu č. 1 pro období 2021-2022 a navazovaly na výstupy dotazníku.

Celkem proběhla 4 setkání s 18 zástupci kulturní scény. Mezi respondenty byli mluvčí velkých kulturních těles, spolků, hudebních klubů i členové hodnoticí komise. Zájem ze strany oslovených respondentů nepřesáhl nabízené kapacitní možnosti.

Ilustrační foto

Pokračovat ve čtení „Výstupy z kulatých stolů“

Jak to vypadá s novou památkovou zónou města?

Téma ochrany památek a plánované městské památkové zóny aktivně řeší Kancelář architekta města Brna v rámci diskusí, tzv. kulatých stolů. Od začátku letošního roku proběhla dvě jednání, během kterých se diskutovalo například nad rozsahem brněnské památkové zóny, která by ochránila cenné dědictví a doklady bohaté historie města Brna okolo historického centra. Třetí setkání je v plánu 22. 2. a účastnit se budou i zástupci Ministerstva kultury.

Památková zóna by měla vzniknout v městských částech Královo Pole, Brno-sever, Jundrov a Brno-střed a bude rozdělena do čtyř stupňů ochrany. Nejpřísněji hlídaná bude zóna A, do které spadá například většina areálu výstaviště, vily v Černopolní ulici, Slovanské náměstí nebo část Kraví hory. Mírněji chráněná zóna B by obsáhla kolonii Nový dům v Žabovřeskách včetně Fuchsovy vily nebo část Husovic a Cejlu. Nejnižší stupeň ochrany budou mít zóny C a D, které zahrnou například oblast kolem řeky v Jundrově nebo zahrádkářskou kolonii na Žlutém kopci.

Pokračovat ve čtení „Jak to vypadá s novou památkovou zónou města?“

Výsledky dotazníkového šetření k evaluaci dotačního systému Odboru kultury Magistrátu města Brna

V lednu 2021 Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury Magistrátu města Brna uskutečnilo dotazníkové šetření v rámci pravidelné Evaluace dotačního systému, zakotvené v Akčním plánu č. 1 pro období 2021-2022.  

Dotazník se skládal z celkem 27 otázek (některé z nich filtrační) rozdělených do 8 tematických sekcí. Respondenti také byli osloveni k účasti na tzv. kulatých stolech, které navazují na závěry tohoto dotazníku. 

Primárně oslovení respondenti byli žadatelé o programovou dotaci OK MMB pro období 2021 a 2021-2022 a to z důvodu nejčerstvější zkušenosti se současným systémem přidělování dotace. V první vlně bylo přímo osloveno přes 350 žadatelů1, následně dostali možnost participovat také odborní hodnotitelé. Potenciální respondenti byli poté znovu upozorněni na možnost vyjádřit se v lednovém newsletteru Odboru kultury a na FB Brněnský kulturní parlament

Dotazník v období 5.-24.1. 2021 vyplnilo celkem 116 respondentů. Návratnost činí okolo 33 %. Jedná se největší návratnost dotazníku od roku 2014.2  

Pokračovat ve čtení „Výsledky dotazníkového šetření k evaluaci dotačního systému Odboru kultury Magistrátu města Brna“

Brno se připojilo ke kampani #zakreativnicesko

Cílem nové kampaně, za kterou stojí platforma Kreativní Česko, je podpora kulturních a kreativních odvětví v rámci Národního plánu obnovy. Ministerstvo kultury žádá z NPO pro oblast kulturního a kreativního sektoru celkem 8,2 mld Kč a vyzývá k silné lobby ze strany sektoru, měst a krajů. Jinak totiž hrozí, že peníze, které by měly jít do obnovy, digitalizace a rozvoje regionální kultury, vláda vyčlení pro zcela jiné účely. Město Brno výzvu vyslyšelo. Radní v lednu schválili podporu projektu i připojení se k otevřenému dopisu. Připojte se i vy! → zakreativnicesko.cz/výzva

Pokračovat ve čtení „Brno se připojilo ke kampani #zakreativnicesko“