Strategie

Sekce obsahuje klíčové dokumenty, které vznikly v průběhu tvorby dlouhodobé strategie kultury a kreativních odvětví města Brna ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti.