Shrnutí analytické části

(Online verze kapitoly Shrnutí analytické části připravované Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna po zapracování připomínek v dubnu 2017.) PDF verze původního dokumentu (vč. úvodních částí strategie) rozeslaného k připomínkování 30.3.2017: – Úvodní části a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví * PDF představuje také grafickou koncepci výsledného dokumentu. PDF verze Vize a Shrnutí … Pokračování textu Shrnutí analytické části