Shrnutí analytické části

Analytická část strategického plánování byla shrnuta do 14 potenciálů a 16 problémů, které seskupuje do šesti tematických oblastí: – Podmínky pro rozvoj kvality – Kultura a vzdělávání – Spolupráce a propojování – Renomé – Publikum – Dostupnost a soužití Kapitola je výstupem všech předchozích analytických kroků. Staví především na aktualizaci SWOT analýz Mapování kultury a … Pokračování textu Shrnutí analytické části