Shrnutí analytické části

(Online verze kapitoly Shrnutí analytické části připravované Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna.)

PDF verze dokumentu (vč. úvodních částí strategie):
Úvodní části a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví
* PDF představuje také grafickou koncepci výsledného dokumentu.

Následující text je shrnutím zásadních problémů a potenciálů rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Brně, které zasazuje do šesti tématických oblastí:

Kapitola je výstupem všech předchozích analytických kroků (viz předchozí kapitola “Jak strategie vznikala”). Staví především na aktualizaci SWOT analýz Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně, které doplňuje závěry plynoucími z dalších podkladových materiálů:

- Mapování kulturních a kreativních odvětví ve městě Brně (link, JIC, 2014)
- Program rozvoje kultury ve městě Brně (PDF, 2012)
- Kultura a kreativní odvětví v Brně - aktualizace SWOT analýz z Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně (PDF)
- Evaluace Programu rozvoje kultury města Brna (PDF)
- Přehled financování kultury městem Brnem v letech 2012-2016 (PDF)

Shrnutí analytické části je nyní otevřeno k veřejnému připomínkování. Formulář pro vyplnění připomínek je k nalezení zde: https://goo.gl/forms/BmNG2LN63Qok7nCy1

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.