IV. BKP 11-16

Na čtvrtém setkání Brněnského kulturního parlamentu jsme pokračovali ve společné práci na tvorbě strategie kultury a kreativních odvětví. Věnovali jsme se deseti vybraným tématům a dilematům, jejichž zodpovězení či vyjasnění pomůže adekvátně nastavit zmíněný strategický dokument.

Na základě předchozích kroků strategického plánování jsme vznikající dokument rozdělili do čtyř základních oblastí: kvalita, renomé, komfort, soužití a demokracie (podrobněji zde).

V rámci oblasti kvality kultury jsme se zaměřili na zodpovězení otázek: “Do jaké míry by měla být brněnská kultura orientována na inovaci?” a “Jak by měla fungovat páteřní síť zřizovaných organizací?”. Pro oblast renomé jsme se snažili definovat, co by mělo určovat značku Brna skrze hledání odpovědí na otázky: “Co nebo kdo by měl být kulturní značkou charakterizující Brno?” a “Do jaké míry má být obraz Brna za jeho hranicemi definován kulturou?”.  

V oblasti zajištění komfortu jsme se snažili přijít na to, jaké by mělo být optimální rozdělení pravomocí a kompetencí v oblasti kultury, nebo-li, zda máme: “Centralizovat  nebo decentralizovat městskou správu kultury?” a “Jak zajistit bezbariérovou kulturu?”.  

V oblasti soužití a demokracie jsme diskutovali nad tím: “Jak by měl v dlouhodobém výhledu fungovat Brněnský kulturní parlament?” a “Do jaké míry by měla kulturní politika aktivně podporovat kulturní diverzitu?”. Posledním probíraným tématem bylo téma hodnot, kde jsme se zamýšleli nad tím, které hodnoty jsou pro kulturní politiku zásadní.

Dokumenty ke stažení:

-  Oblasti Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)
-  Souhrn výstupů z pracovních skupin (PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (společné, PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (po jednotlivých skupinách, ZIP)
-  Doslovný přepis výstupů z pracovních skupin (PDF)
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
lace front wigs   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
best hair extensions   ,