IV. BKP 11-16

Na čtvrtém setkání Brněnského kulturního parlamentu jsme pokračovali ve společné práci na tvorbě strategie kultury a kreativních odvětví. Věnovali jsme se deseti vybraným tématům a dilematům, jejichž zodpovězení či vyjasnění pomůže adekvátně nastavit zmíněný strategický dokument.

Na základě předchozích kroků strategického plánování jsme vznikající dokument rozdělili do čtyř základních oblastí: kvalita, renomé, komfort, soužití a demokracie (podrobněji zde).

V rámci oblasti kvality kultury jsme se zaměřili na zodpovězení otázek: “Do jaké míry by měla být brněnská kultura orientována na inovaci?” a “Jak by měla fungovat páteřní síť zřizovaných organizací?”. Pro oblast renomé jsme se snažili definovat, co by mělo určovat značku Brna skrze hledání odpovědí na otázky: “Co nebo kdo by měl být kulturní značkou charakterizující Brno?” a “Do jaké míry má být obraz Brna za jeho hranicemi definován kulturou?”.  

V oblasti zajištění komfortu jsme se snažili přijít na to, jaké by mělo být optimální rozdělení pravomocí a kompetencí v oblasti kultury, nebo-li, zda máme: “Centralizovat  nebo decentralizovat městskou správu kultury?” a “Jak zajistit bezbariérovou kulturu?”.  

V oblasti soužití a demokracie jsme diskutovali nad tím: “Jak by měl v dlouhodobém výhledu fungovat Brněnský kulturní parlament?” a “Do jaké míry by měla kulturní politika aktivně podporovat kulturní diverzitu?”. Posledním probíraným tématem bylo téma hodnot, kde jsme se zamýšleli nad tím, které hodnoty jsou pro kulturní politiku zásadní.

Dokumenty ke stažení:

-  Oblasti Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)
-  Souhrn výstupů z pracovních skupin (PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (společné, PDF)
-  Zadání práce ve skupinách (po jednotlivých skupinách, ZIP)
-  Doslovný přepis výstupů z pracovních skupin (PDF)
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
human hair weave   ,
hairstyles for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Full Lace Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women    ,
full lace wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Lace Front Wigs<   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
Lace Front Wigs   ,