Budoucnost BKP

Lace Front Wigs   ,
hair extensions   ,
huamn hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
U Part Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Deep Part Lace Wigs   ,
360 lace frontal   ,
human hair wigs   ,
Glueless Full Lace Wigs   ,
Glueless Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
Thick Style Wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Closure   ,
Celebrity Lace Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
african american wigs
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Frontal   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Long Style Wigs   ,
Silk Closure   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs  
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
best lace front wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig  
Lace Front Wigs  
human hair extensions  
full lace front wigs  
human hair wigs  
clip in hair extensions  
human hair extensions  
full lace remy wigs  
human hair wigs  
200-125   ,
200-310   ,
70-532  
70-533   ,
P2090-050   ,
1Z0-061   ,
1Z0-067   ,
HP0-A116  
HP0-790  
E22-186  
E20-016  
000-611  
C2090-919  
E10-110  
E20-381  
200-125  
300-365   ,
210-060   ,
MB2-712   ,
70-980   ,
oracle-catalog  
C2010-517  
C2020-702  
1Z0-100  
E20-065  
E20-515  
HP2-T19  
HP2-K35  
HP0-M101.html  

Jednání o budoucnosti BKP

Na této stránce naleznete všechny výstupy ze stávajících jednání o budoucím uchopení Brněnského kulturního parlamentu.

Výstupy

Zápis po druhém jednání pracovní skupiny k budoucnosti BKP v září 2017 (PDF)
Zápis po prvním jednání pracovní skupiny k budoucnosti BKP v srpnu 2017 (PDF)
Návrh fungování BKP jako samostatného subjektu diskutovaný na pátém setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Zápis kulatých stolů z pátého setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Inspirace Berlín & Lipsko (PDF)

Kontext

Brněnský kulturní parlament se poprvé objevuje v rovině návrhů již na začátku devadesátých let. Mělo se jednat o volné nezávislé sdružení lidí a institucí k ochraně a podpoře kulturního života v Brně s volenou Radou kultury města Brna, která měla být konzultantem městu v otázkách kultury.


(z archivu MČ Brno-Střed, zřejmě rok 1991)

V roce 2015 ideu kulturního parlamentu oživil náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan. Město ve své režii svolalo parlament pětkrát s přibližně půlroční periodou, a využilo jeho platformu především k participativním a konzultačním aktivitám tvorby městské strategie kultury a kreativních odvětví. Oslovováno k účasti je cca 1100 osob (počet se stále navyšuje, platforma je otevřená), různě aktivních je přibližně 350.

Na základě reflexe účastníků i organizačního týmu byla v červnu 2017 otevřena debata o budoucnosti BKP. V prvním kroce bylo navrženo převést platformu do podoby nezávislého subjektu. Vzorem byly podobné subjekty v Berlíně a Lipsku. Návrh byl představen a diskutován na pátém setkání BKP v červnu 2017. Návrh i zápis diskuze během BKP naleznete v odkazech výše.

Zájemci o zakládání spolku byli pozváni na schůzku 4. 8. 2017, kde se diskutovaly obrysy spolku. V červenci a srpnu 2017 byla otázka individuálně diskutována i s mnohými dalšími zástupci brněnské scény. Konzultace vedly k přeformulování návrhu. Ten se navrací k formátu BKP jakožto městem svolávané a organizované aktivity a přidává odbornou Radu kultury jako orgán pro odbornou oponenturu kroků kulturní politiky.