Budoucnost BKP

Z úst zástupců brněnské kulturní a kreativní scény opakovaně zaznívala potřeba dát Brněnskému kulturnímu parlamentu formálnější tvář a strukturu. Realizační tým se tedy rozhodl páté setkání Brněnského kulturního parlamentu (12.6.2017) věnovat právě jeho budoucnosti.

Vstupem do diskuze se stal koncept z rukou realizačního týmu. Byla zvolena forma na městě nezávislého subjektu (návrh pracuje se zapsaným spolkem) s širokou členskou základnou, výkonným výborem a tajemníkem zastupujícím spolek navenek. Subjekt by měl tři základní oblasti činnosti:

  • Advokacii potřeb a zájmů KKO vůči městu, kraji či státu,
  • síťování, kooperaci a peer-to-peer podporu mezi jeho členy,
  • a konzultační roli pro městské tvůrce kulturní politiky v režimu poradního orgánu.

Všechny aspekty návrhu jsou samozřejmě k diskuzi.

Koncept Brněnského kulturního parlamentu jako zapsaného spolku (PDF)

Přítomní zástupci identifikovali možná negativa i pozitiva  návrhu. Obecně se shodovali, že je potřeba parlament ukotvit mimo struktury města jako nezávislý subjekt. Názory na konkrétní právní formu i strukturu se však již lišily.

Pozitiva a negativa konceptu Brněnského kulturního parlamentu (PDF)

Jako inspirace pro další upřesňování nastavení BKP mohou posloužit podobné instituce z Berlína či Lipska. „Leipzig + Kultur e.V.“ a berlínská „Rat für die Künste“ mají odlišně řešené členství i zastupující orgán, nicméně mají podobnou roli jakožto konzultant, navrhovatel a oponent městských kulturních politik.

Inspirace pro parlament z Berlína a Lipska (PDF)

Následujícím krokem bude vytvoření přípravné skupiny složené ze zástupců KKO (zřizované i nezřizované scény), která bude mít za úkol dotvořit či přetvořit navrhovaný design BKP. Proces bude průběžně konzultován s právníky i brněnskými politiky, aby byl vytvořen subjekt s „neprůstřelnou“ strukturou a jasným posláním a rolemi. V podzimních měsících by tak měly být hotové stanovy, přípravná skupina subjekt zaregistruje a svolá první valnou hromadu, kterou by mohlo být právě podzimní setkání Brněnského kulturního parlamentu. Od tohoto momentu bude BKP v rukou kulturní a kreativní obce a město ztratí na organizaci vliv.

Zapojte se!

Prosíme všechny, kteří mají zájem zapojit se do práce přípravné skupiny, aby se ozvali na kulturniparlament@brno.cz. Stejně tak nám prosím posílejte návrhy na zástupce brněnských KKO o kterých si myslíte, že by v takové přípravné skupině měli být. Přípravná skupina bude pouze spolupracovat na přípravě designu subjektu a jeho stanov a celý proces bude konzultován se širokou odbornou veřejností.