Brněnský kulturní parlament

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

1000 oslovovaných zástupců kulturní a kreativní scény v Brně
200 aktivně zapojených

V tento moment je struktura kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin využívaná především pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna.