Brněnský kulturní parlament

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

1000 oslovovaných zástupců kulturní a kreativní scény v Brně
200 aktivně zapojených
12 advokačních skupin
4 setkání parlamentu, 30 setkání skupin

Na základě dobrých praxí ze zahraničí a potřeb/specifik brněnské scény bude kulturnímu parlamentu postupně vtisknuta formální struktura a jednací řád. V tento moment je zřízeno dvanáct tzv. advokačních skupin dle jednotlivých sektorů.

advokacni skupiny BKP

Setkání advokačních skupin vytváří prostor pro řešení specifických otázek týkajících se daného sektoru. V tento moment se advokační skupiny primárně věnují jednotlivým krokům strategického plánování v kultuře. Dále se nabízí prostor pro diskusi nad aktuálními potřebami a problémy, prostor pro sdílení dobrých praxí a síťování.