Advokační skupiny

Celkem 12 skupin dělených dle kulturních a kreativních průmyslů.

advokacni skupiny BKP

Setkání advokačních skupin vytváří prostor pro řešení specifických otázek týkajících se daného sektoru. V tento moment se advokační skupiny primárně věnují jednotlivým krokům strategického plánování v kultuře. Dále se nabízí prostor pro diskusi nad aktuálními potřebami a problémy, prostor pro sdílení dobrých praxí a síťování.

Pravidelná činnost těchto dvanácti advokačních skupin bude brzy přesunuta do virtuálního prostoru a fyzicky se začnou setkávat skupiny složené podle tématické logiky, např. financování, vzdělávání, podpora, prostory, propagace apod.